Boligbyggingen holder seg oppe

Boligbyggingen holder seg på fjorårsnivået på 28.000 igangsatte boliger. Det kan likevel være kapasitet til å bygge flere eneboliger og småhus, mener Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret.

Byggingen av leiligheter øker i første halvår, mens byggingen av eneboliger ligger stabilt, og bygging av småhus og rekkehus faller. Leilighetsbyggingen utgjør nå halvparten av igangsettingen, eneboliger ca. 32 prosent og rekkehus ca. 18, opplyste adm.dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening da han sammen med Prognosesenteret la fram statistikk over salg og igangsetting i formiddag.

Igangsettingen av nye boliger i første halvår er 1,6 prosent lavere, mens salget av nye boliger er nesten fem prosent høyere enn ved samme tid i fjor. Det peker mot en igangsetting som i fjor, på 28.000 enheter.

 

Ledig trehuskapasitet

– Dette nivået må kunne sies å være positivt, om man mener at det er nok å bygge 28.000 boliger, konstaterte Jæger.
– Men om man som vi, mener at det bør bygges minst 38.000 boliger i året for å dekke behovet, er det for lite.

– Hva sier disse halvårstallene om kapasiteten i næringen?
– Sannsynligvis er det noe ledig kapasitet i den delen av markedet som bygger eneboliger og rekkehus i tre, sier adm.dir. Bjørn Magnor Birkeland i Prognosesenteret.

Per Jæger legger til at økt etterspørsel gradvis også vil øke kapasiteten i næringen. Usikkerhet om mulig nedtur i markedet, gjør at bedriftene ikke øker kapasiteten nå.

 

Høyest aktivitet i Akershus

Som i første kvartal i år, er igangsettingen høyest i Akershus også i andre kvartal. Rogaland følger etter på en god annenplass, men ligger på topp i landet i salg av ny boliger. Det indikerer at oljefylket kan ta over teten i andre halvår

Storbyfylkene Oslo og Hordaland har begge lavere igangsetting enn boligbehovet skulle tilsi, ifølge den ferske statistikken. Oslo har en byggetakt på ca. 3.000 boliger i år, mens det burde vært ca. 7.000. Hordaland ligger på en årsigangsetting på ca. 2.000 som er halvparten av det beregnete behovet.

Les også: Alle vil bygge flere boliger

Boligbyggingen på nivå med fjoråret

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *