De administrerende direktører Per Jæger (t.v.) og Bjørn Birkeland la fram positive tall for igangsetting og salg av boliger i dag, men det bygges fortsatt alt for lite i forhold til antatt befolkningsvekst.

Økende bygging og salg av boliger

25 prosent høyere igangsetting og 20 prosent flere solgte boliger i tredje kvartal sammenliknet med samme kvartal i fjor, bekrefter den positive tendensen i boligmarkedet fra første halvår. Det viste tallene Per Jæger i Boligprodusentene og Bjørn Birkeland i Prognosesenteret presenterte i dag.

Leilighetssalget øker mest. Også for rekkehus, som har vært etterlyst i markedet, går det opp, mens eneboliger er relativt sett mindre omsatt. Igangsetting for året som helhet kommer til å lande på rundt 30.000 enheter.

 

Tordenværsky

Selv om nesten alle piler peker oppover, så var Per Jæger likevel bekymret for boligfinansieringen for unge boligkjøpere.

Finanstilsynets forslag om maksimalt 85 prosent belåning vil få alvorlige konsekvenser for dynamikken i boligmarkedet framover, og framstår som den store tordenværskyen på himmelen, mente Jæger.

Han ville at tilbakebetalingsevnen, og ikke belåningsgraden, skulle være avgjørende for hvor mye man fikk låne. Noen fare for boligboble som kan sprekke, slik det er antydet fra flere hold, hadde han ingen frykt for. Han likte også dårlig kravet om tilbakebetaling fra første termin for lån over en bestemt grense.

– Slike tiltak kan kanskje dempe boligprisstigningen på kort sikt. Men det vil føre til at det bygges færre boliger, og det vil gi enda høyere priser på lengre sikt, mente Jæger.

 

Fortsatt for lavt

Fordi igangsettingen har økt kraftig med 24,8 prosent sammenliknet med 3. kvartal i fjor, så er ordrereserven redusert med fem prosent. Igangsettingen ligger nå omtrent 15 prosent høyere enn snittet de siste 12 år for 3. kvartal.

Dette er likevel altfor lite i forhold til behovet beregnet ut fra befolkningsveksten framover. I Oslo er det for eksempel behov for 7.000 nye boliger årlig, men det bygges bare 4.000 boliger. I Akershus bygges det 3.500 boliger, men behovet er på 5.000 årlig. Over hele østlandsområdet er det mindre bygging enn det befolkningsveksten skulle tilsi, hevder Boligprodusentene.

Det er bare i Rogaland og tre andre fylker det nå bygges mer enn behovet, men bare så vidt. På landsbasis er det behov for å bygge 38.000 boliger årlig, mens det altså bygges 30.000 nå.

 

Viktig infrastruktur

Per Jæger mente det var rundt de større byene boligmangelen var og vil være størst, med unntak for Stavanger. Oslo og Akershus var i en særstilling.

– Mange som bor i Akershus har sitt arbeid i Oslo, og derfor er transportløsningene inn til og i Oslo svært viktige. Når det ikke bygges nok boliger i Oslo, må kommunikasjonen med de nærmeste omegnskommunene være god, og det er den ikke nå. Vi trenger bedre offentlig kommunikasjon, som T-bane til A-hus, ny T-banetunnel i Oslo og bedre veier. Dette er ikke bare et lokalt problem, men noe rikspolitikerne må gripe fatt i, mente Jæger.

Han pekte på at Oslo er sentral for hele landets konkurranseevne og at det derfor var nødvendig å løse infrastrukturproblemene som finnes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *