- Vi må se alle sider av saken, sier daglig leder i Boligprodusentenes Forening Per Jæger (t.h) (Foto: Byggmesteren)

Enige og uenige om innleie

Det er langt mellom Høyre og Senterpartiet i synet på innleie. I BNL rykker medlemmene nærmere hverandre i håp om å finne en felles løsning.

På et frokostmøte hos BNL skulle Senterpartiet og Høyre gå gjennom de ferske forslagene i Stortinget om adgangen til bruk av midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak.

Les også: Stortingsflertall vil skjerpe loven mot innleie og – Vedtaket mot innleie blir for enkelt å omgå

Senterpartiet: Viktig kursendring

– Jeg vil ha ryddige konkurranseforhold i næringslivet og for ansatte, sier Per Olaf Lundteigen som er saksordfører i Arbeids- og sosialkomiteen.

Lundteigen har en sønn som er tømrer og var tydelig på at Norge nå bør snu. Vi må tenke mer over hva og hvordan vi produserer, enn bare å konsumere, mener Lundteigen:

– Altfor mange på Stortinget ser på seg sjøl som konsumenter som skal ha varer og tjenester billigst mulig. Nå har det skapt store utfordringer i en rekke bransjer. Arbeids- og sosialkomiteen ser at om vi ikke greier å organisere arbeidslivet på en god måte nå, så får vi enorme utfordringer, sier politikeren.

Lundteigen ga en grundig gjennomgang av vedtakene som skal opp til debatt og avstemming på Stortinget neste uke.

– Om ikke NHO tar klar stilling og endrer på dette, så må vi bruke tøffere lut, sier Lundteigen.

– Det vi har gjort, er å sikre almenne hensyn, sikre vernet av vikarer og forebygge misbruk. Jeg vet at ikke alle i NHO er enige i dette, men nå vil vi ha en kursendring bort fra dit vi er på vei i dag, sier Lundteigen.

Så var det Høyres tur.

Høyre: Har jobbet lenge med eget forslag

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) er nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen:

– Jeg har lyst til at dere skal smake på følgende setning som Arbeiderpartiet og opposisjonen står for i forslaget sitt: «Enhver ansvarlig arbeidsgiver prøver å tilpasse foretakets arbeidsmengde til sin bemanning,» siterer Lunde.

– Byggenæringen skal altså ikke bemanne opp, men sørge for at dere har oppdrag tilsvarende antall ansatte. Dette er ikke et grunnlag for vekst i Norge, mener Høyrepolitikeren.

Er det virkelig realistisk at for eksempel jordbærbønder har sine bærplukkere ansatt hele året?, spurte Lunde som også argumenterte for bemanningsbyråenes egne ansatte. I Manpower er man urolige for hva som skal skje med 140 ansatte, sier Lunde.

Heidi Lunde (H) var tydelig frustrert over vedtakene i Arbeids- og sosialkomiteen og BNLs tilslutning til disse.

– Alle er enige om at vi ønsker seriøse forhold i arbeidslivet. Dette er det bred enighet om i Stortinget fra Rødt til Frp. Regjeringen har opprettet syv A-krim sentere i løpet av fire år, dette viser at vi tar dette på alvor, sier Lunde.

Lunde argumenterte for at innleie er særlig viktig innen offshore og skipsbyggingen, før hun vendte tilbake til Oslos byggebransje, der fire av ti nå er innleid.

– Hvis vi skal forby innleie, for eksempel i Oslo-området, betyr det at arbeidere som tar midlertidige prosjekter skal være ansatt hele året. Kanskje synes dere at det er helt greit. Jeg tror det vil øke boligprisene i Oslo, stagnere en del utbygginger og at andre utbyggere ikke får tilgang til å leie inn den samme kompetanse, sier Lunde.

Hun beskrev en presset regjering som har lagt ned mye arbeid i egne løsninger på innleieproblemet siden 1. juli ifjor. Bare for å bli forbigått rett før mål av opposisjonens lovforslag. Lunde kom ikke med detaljer om regjeringens løsning eller lovforslag.

– Jeg antar at de fire forslagene fra komiteen vil bli vedtatt. Blant annet vetorett hos fagforeningene om man skal ha lov til å leie inn eller ikke. Jeg vet ikke hvor populært det er hos BNL? Men dere gratulerte KrF med partiets stemme for et forslag fra LO, sa stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde fra Høyre.

BNL: Vil ha en felles løsning

Jan Gunnar Madsen fra Norske Murmestres Landsforening og Stein Hesstvedt fra Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund holdt korte innlegg der de støttet forslagene til Arbeids- og sosialkomiteen. De seriøse medlemmene i foreningene taper mot funksjonærselskaper som leier inn uten å ha egne ansatte eller lærlinger.

Flere var spente på hva Kari Sandberg fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) mener.

– Det er opplagt at vi har behov for en seriøs bemanningsbransje, sier Kari Sandberg.

– I denne debatten snakker vi om dette som noe negativt, men det er utrolig viktig for EBA at vi har like konkurransevilkår. Det har vi ikke i dag. Forslagene som kommer, vil sikkert påføre oss ekstra kostnader, men vi sier: – Det er greit for da vil vi konkurrere på like vilkår, sier Sandberg.

Hun minnet politikerne om at EBA har arbeidet mye for å øke kompetansen i sin del av byggenæringen, bare for å se at kompetansekravene til sentral godkjenning ble fjernet nylig. Kontroll og tilsyn med eksisterende og nytt regelverk må også skjerpes, ba Sandberg om.

Så var frokostmøtet over.

– Blir en travel vår

Per Jæger fra Boligprodusentenes Forening mener det er bra at debatten om innleie nå handler om mer konkrete løsninger:

– Skal vi gjøre noe med utfordringene, må vi komme med konkrete forslag og ta et problem om gangen: Nå skal vi se på Arbeidsmiljøloven og ta med oss tidligere innspill fra rapporten «Enkelt å være seriøs«. Den er fortsatt viktig fordi den viser helheten i utfordringene, sier Jæger til Byggmesteren.

Som daglig leder i Boligprodusentenes forening vet Jæger at debatten om innleie er ekstremt vanskelig å løse på en slik måte at alle blir fornøyde.

– Vi er en bransje som sogner til mange departementer, arbeider på mange områder og alle er ikke enige med hverandre i byggenæringen heller. Vi har ulike interesser, sier Jæger.

– Men poenget er at vi må klare å løse et og et problem. Derfor hadde jeg håpet at regjeringen ikke hadde gjort som næringsminister Mæland nylig gjorde: Utestenge BNL fra ekspertutvalget i dette arbeidet. Det var synd, fordi jeg tror at vi er eksperter på å finne løsninger. Uansett må vi finne en god balanse mellom de ulike interessene i byggenæringen. Dette må være en balansegang, sier Per Jæger.

– Det blir en travel vår i BNL og byggenæringen?

– Som vanlig, svarer Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *