- Dette vil bidra til økt ryddighet og seriøsitet i denne delen av arbeidsmarkedet, sier Reiten. (Foto: KrF)

Flertall for strengere innleieregler

– Vi vil begrense innleie til virksomheter med tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF).

– Bemanningsbransjen skal bare ha fast ansatte og bedriftene som skal leie inn skal ha tariffavtale. Det eneste andre bedrifter kan gjøre, er å ta arbeidstopper eller vikariater. Dessuten plikter innleier i fremtiden å oppgi at det dreier seg om vikarer, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) til VG.

Les også: Byggmesterforbundet advarer mot foreslått innleiebegrensning

Tariffavtale gir innleierett

Han er strålende fornøyd etter at flertallet på Stortinget holder på sine foreslåtte innstramminger i Arbeidsmiljøloven om adgang til innleie.

– Det betyr at det bare er bedrifter som har tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, som kan bruke slik tidsbegrenset innleie gjennom bemanningsforetak. Vi regner med at eksempelvis Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund vil sørge for ryddigere innleieforhold i fiskeindustrien i fremtiden. Det skal i fremtiden ikke være lovlig bare å ha en liten ledelse og så leie inn staben, forklarer Lundteigen.

KrF avgjorde

– Å være innleid gir svakere rettigheter til lønn og pensjon og lite forutsigbarhet for fremtiden, for å ta opp boliglån og stifte familie. Det store omfanget av innleid arbeidskraft gir også utfordringer når det gjelder inkludering på arbeidsmarkedet, rekruttering til faglærte yrker, produktivitet og arbeidslivskriminalitet, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten.

Det er stemmene fra hans parti som avgjør saken som skal voteres over kommende mandag i Stortinget. Opposisjonen og KrF syntes ikke det var nok å begrense endringen til byggebransjen i Oslo og omegn.

– KrF vil skjerpe kravet til organisering på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden for å kunne inngå skriftlig avtale om innleie. Virksomheter som er bundet av tariffavtaler er generelt seriøse og profesjonelle. De tillitsvalgte kan på sin side få støtte og råd fra fagforeninger med tyngde og innsikt. Slike krav til arbeidstakerrepresentasjon er det tradisjon for i arbeidsmiljøloven. Vi vil at dette skal gjelde generelt i arbeidslivet, fordi vi ser at arbeidstakernes stilling utfordres ikke bare i bygge- og anleggsnæringen, men også i bransjer som restaurantbransjen, renholdsbransjen og varehandelen, sier Reiten.

KrF godtar noen av forslagene som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la fram for Stortinget, men står hardt på at bemanningsbransjen må begrenses og kontrolleres mye mer enn i dag:

– Vi støtter regjeringens forslag om å tydeliggjøre definisjonen av faste ansettelser og fjerningen av stillingskategorien «fast ansatt uten garantilønn», som har blitt brukt i stor grad av bemanningsbransjen. Vi støtter imidlertid ikke regjeringens forslag om samtidig å utvide adgangen til midlertidige ansettelser i bemanningsforetakene, fordi vi ønsker mest mulig stabilitet og forutsigbarhet for arbeidstakerne og deres familier, sier Reiten.

– Til slutt vil KrF be regjeringen fremme forslag om en tilsynsordning med innleie og utleie, og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie og utleie, avslutter Reiten.

NHO og regjeringen uenig

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier til VG at hun er sterkt kritisk til voteringsforslaget.

– Dette kan føre til tap av arbeidsplasser – og særlig i de små og mellomstore bedriftene i distriktene. Jeg registrerer at næringslivet selv advarer sterkt mot Aps forslag, og jeg hadde håpet at KrF ikke ville bli med på et opplegg som bedriftene selv mener setter arbeidsplasser i fare, sier Hauglie.

Både president Kristin Skogen Lund og arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO beklager utviklingen.

– Konsekvensene vil være at bedriftene selv må ansette midlertidig. Ikke bare er dette plunder og heft for bedrifter, men det betyr også at de ansatte selv vil måtte søke etter arbeidsgivere for hvert enkelt oppdrag, fremfor å være tilknyttet et bemanningsselskap som kan gjøre denne jobben for dem, sier Melsom til VG.

Skogen Lund skriver at hun nå er skuffet over KrF:

– Nå vil KrF at kun de bedriftene som har tariffavtale skal få benytte seg av innleie. Ved å gjøre det, rammer man særlig bedrifter i distriktene som allerede sliter med å rekruttere folk med riktig kompetanse. Dette er ikke veldig klokt, sier Skogen Lund.

 

Saken skal voteres over kommende mandag i Stortinget og målet er at den nye loven skal iverksettes fra 1. januar 2019.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *