Statsråd Anniken Hauglie advarte opposisjonen mot lovforslagene i gårsdagens debatt på Stortinget. (Foto: Stortingets web-TV)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Stortinget vedtok nye innleieregler

I en intens debatt på Stortinget kjempet Høyre og Frp forgjeves for å stoppe endringene i Arbeidsmiljøloven om innleie.

Innstrammingene i Arbeidsmiljøloven kan få store konsekvenser for bemanningen i helseforetakene og ute i distriktene, advarte flere av stortingspolitikerne fra Høyre og Frp.

De ble ikke hørt og vedtaket fikk flertall på Stortinget.

Les også: Alvor på Stortinget og Flertall for strengere innleieregler

Går for langt eller ikke langt nok

Arbeidsminister Anniken Hauglie spådde at små og mellomstore bedrifter i distriktene vil få dårligere kår med lovendringene.

– Statsråden advarer mot å kreve at tiltak gjelder for alle bransjer, altså heve avtaleinngåelsen, for det er ikke like ille over alt. Men hvis det ikke er noe problem med innleie, vil jo ikke tiltaket ramme noen som helst, for da er ikke innleie noe problem i utgangspunktet, sier stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt under debatten.

Hans parti synes forøvrig at bemanningsbransjen bør forbys i sin helhet og erstattes med egne, offentlige vikarpooler.

Høyre og Frp svarte med å be om konsekvensutredninger av forslagene som skulle vedtas. Slik situasjonen er nå er det ingen som vet hvordan lovendringen vil slå ut, ble det hevdet. Det forslaget ble vedtatt enstemmig.

Moxnes viste til byggingen av det nye Nasjonalmuseet for å illustrere problemet med innleie i byggebransjen:

– På fredag møtte jeg tillitsvalgte på en av byggeplassene hvor staten har ansvaret, nemlig det nye nasjonalmuseet, som bygges for over 5,8 mrd. kr. Der fortalte tillitsvalgte at AF Gruppen, som vant anbudet, bare har fire egne bygningsarbeidere av de totalt 429 som jobber på byggeplassen, sier Moxnes som etterlyste strenge straffer for de som bryter de nye bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. (Foto: Stortingets web-TV)

– Tas man i å bryte fartsgrensen eller snike på trikken, får det konsekvenser. Men det får altså nærmest ingen konsekvenser hvis man bryter arbeidsmiljøloven. Vi må endre på rettstilstanden, slik at også disse lovbryterne faktisk møtes med en straff som svir så mye at de slutter å basere seg på lovbrudd som forretningsmodell i arbeidslivet, sier Bjørnar Moxnes fra Rødt.

Arbeidstilsynet vil med dagens vedtak få anledning til å kontrollere innleiens lovlighet ved tilsyn.

Vedtok nye innstramminger

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, oppsummerte de viktigste endringene i Arbeidsmiljøloven slik under debatten:

– Dette er en ny definisjon av fast ansettelse i loven: Med fast ansettelse menes i denne loven at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstakerne sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsvern. Dette er nytt og gjelder sjølsagt også bemanningsforetak. Alle ledere og ansatte i bemanningsforetak må ta dette inn over seg og kunne dette i praksis når avtaler inngås, sier Lundteigen.

Som saksordfører i komiteen var han både stolt og glad over vedtakene.

– Nå blir det forbudt å bruke NHO Handel og Service sine ansettelseskontrakter om fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag e.l. framover. Her har bemanningsbransjen et stort arbeid med å endre sine ansettelseskontrakter – kontrakter som også regjeringa i proposisjonen går langt i å hevde er lovstridige også i henhold til gjeldende lov. Dette er viktige forbedringer i arbeidsmiljøloven, sier Lundteigen.

Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet mente at lovendringene vil ha positiv virkning på rekrutteringen til byggfagene.

– Nå utdannes det igjen fagarbeidere i byggfag i Oslo etter mange år med nedgang. Når det offentlige stiller krav til næringen og de seriøse bedriftene går foran, da er det umulige mulig. Da kan vi i framtiden få en produktiv byggebransje med faste og hele stillinger, som er attraktive for norsk ungdom å satse på, sier Knutsen.

Lovforslagene skal behandles en gang til i Stortinget slik at endelig vedtak ikke fattes før 11 juni.

Lovendringene forventes å tre i kraft 1. januar 2019.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *