Som leder av Arbeids- og sosialkomiteen har Grande vært sentral i arbeidet med dagens lovforslag. (Foto: Byggmesteren)

Alvor på Stortinget

– Får vi flertall for forslagene om innleie og faste ansettelser i Arbeidsmiljøloven vil det være historisk, sier stortingsrepresentant Arild Grande fra Arbeiderpartiet.

I dag stemmer Stortinget om viktige endringer i Arbeidsmiljøloven som blant annet vil begrense innleie og definere faste ansettelser.

Les også: Enig og uenig om innleie og Strammer opp Arbeidsmiljøloven

Historisk vedtak

– Får forslaget som vi har fremmet flertall er det et betydelig skritt i riktig retning. Det vil være første gangen Stortinget fatter slike vedtak etter at Høyre og Frp kom i regjering, sier Grande til Byggmesteren.

Debatten om forslagene har vært tøff og lite tyder på at regjeringen ønsker forslag som innskrenker innleie.

– Et langt liv i politikken har lært meg at ingenting er på plass før alt er på plass. Vi skal puste ut når vedtaket er tatt på torsdag. Det vi har konsentrert oss om er å finne en felles kjerne som kan få denne saken noen skritt videre, sier Grande som ikke legger skjul på at Arbeiderpartiet gjerne skulle foreslått hardere tiltak.

Nå fokuserer Arbeiderpartiet og Grande på å få endringene vedtatt.

– Får vi ikke flertall, kan det skyldes at enkelte mener at vi ikke går langt nok eller andre mener at vi går for langt. Men når KrF har besluttet seg for å støtte forslaget så ligger vi an til å få flertall. Da er det viktig at venstresiden nå stemmer for dette. Men det vil se svært rart ut om SV, Senterpartiet eller Rødt svekker denne saken nå, sier Grande.

Ikke lov enda

En seier for forslaget i dag betyr ikke at byggenæringen våkner opp til ny Arbeidsmiljølov i morgen.

– Ideelt sett skulle vi gjerne vedtatt nye lovendringer allerede på torsdag, men det får vi ikke flertall for. Det er dessuten regjeringen som sitter på utrederkompetansen. Stortinget er lovgiver etter forslag fra regjeringen. Arbeiderpartiet ønsker at de endringene som skal skje, blir varige sånn at vi får ryddet opp i arbeidslivet, forklarer Arild Grande.

Med et flertall for lovendringene i dag vil regjeringen vil få tida fram til 10. april for å levere et konkret forslag på Stortinget. Siden sommeren 2017 har regjeringen også arbeidet med egne forslag til Arbeidsmiljøloven, selv om detaljene i disse ikke er kjent.

Arbeids- og sosialkomiteen har sikret at endringene de nå foreslår, må være gyldig lov senest fra 1. januar 2019.

– Hvis våre forslag vedtas på torsdag, får regjeringen en marsjordre om å fremme lovforslag i tråd med dette. Det er viktig for da kan de nye delene av Arbeidsmiljøloven tre i kraft raskt – kanskje til høsten – men i hvertfall 1. januar 2019. Selv om det har gått alt for lang tid, så vil et sånt sluttresultat medføre at Stortinget faktisk har tatt grep som virker raskt, sier Grande som mener at byggenæringen trenger tiden for å omstille seg:

– Får vi nå for eksempel flertall for å heve avtalenivået – som at innleie kun tillates i bedrifter med tariffavtaler – så vil dette være store endringer som næringen trenger tid å innrette seg etter.

Grande vil ikke at lovendringene skal skape nye problemer for de seriøse i byggenæringen.

– Vi må være helt sikre på at det vi vedtar står seg over tid: Det er også viktig for forutsigbarheten til næringslivet og arbeidstakerne. Skjer det ting som blir uforutsigbart i dette, så skader vi bare saken, sier stortingsrepresentanten.

Bestemmelsene har ikke tilbakevirkende kraft, så bedrifter som baserer seg på innleie vil kunne fullføre prosjekter man har forpliktet seg til ut i fra dagens regelverk.

Vil stoppe useriøs utvikling

Arild Grande har møtt de fleste av partene fra byggenæringen forut for dagens avstemming i Stortinget.

Helt til de siste har bemmaningsbransjen forsøkt å tale sin sak. Men Grande er dypt bekymret for effekten som økt innleie har på samfunnsutviklingen og rekrutteringen av nye fagarbeidere.

– Jeg tror mange bedrifter føler seg tvunget med i en utvikling de ikke ønsker. De burde høyresiden også lytte til. Arbeidsgiversiden er nok noe splittet siden de representerer ulike bransjer. Men jeg føler at Arbeiderpartiet i sin dialog med NHO har fått aksept for dette synet. Det er en tydelige innspill som gir uttrykk for en følelse av alvor i forhold til hva som skjer i byggebransjen, sier Grande.

– Vi må få en tydeligere Arbeidsmiljølov som innebærer at du ikke kan skalte og valte med bemanning. Faste ansettelser skal bli hovedregelen, fastslår stortingsrepresentant Arild Grande. (Foto: Byggmesteren)

Han synes det er positivt at BNL og andre arbeidsgivere også ønsker endringer.

– Det er interessant å se at, ved siden av en samlet fagbevegelse, er det nå arbeidsgiversida som kommer med. De er aktive og på oss. For dem haster det å få inn endringer. Dette er et tegn på at man oppriktig bekymret for arbeidslivet og seriøse bedrifters grunnlag, sier Grande.

Vil skape like vilkår

– Vi vil at bedrifter satser på egen kompetanse, egne ansatte og produktivitet. Flere tall viser svekket produktivitet som følge av økende innleie. Dette skjer ikke fordi arbeidsgiverne ønsker det, men de føler seg tvunget til det for å ha sjans til å vinne konkurranse, sier stortingsrepresentanten til Byggmesteren.

En endret Arbeidsmiljølov skal sikre likere vilkår for de seriøse bedriftene som tar inn lærlinger og har faste ansatte.

– Arbeiderpartiet tror at de bedriftene som reagerer raskt og baserer seg på faste ansatte, vil vinne fremover. De skal bli førstevalget siden de har egen kompetanse og vinne over useriøse bedrifter og aktører som kun leier inn.

– Her gjelder å være tidlig ute tror jeg, sier Grande som roser kommunene som stiller seriøsitetskrav når de kjøper inn.

– Noen kommuner har gått foran og gjort en del av jobben som vi ønsker at staten skal gjøre: Bodø kommune vedtok nye seriøsitetsregler før de bygget sitt nye rådhus. Regler så strenge at ingen useriøse aktører gadd å prøve seg en gang! Så ble det en lokal entreprenør som vant anbudet. Dette viser at når vi stiller gode seriøsitetskrav så øker vinnersjansene for de seriøse i konkurranser. Da får vi en sunnere konkurranse basert på gode arbeidsvilkår og utvikling av egenkompetanse. Om anbudene da går til lokale entreprenører, så er dette en fantastisk bonus, sier Arild Grande.

Flere seriøse forslag

Arbeiderpartiet foreslo nylig flere tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, blant annet en videre styrking av A-krimsenterne.

– Vi gjennomgår nå hele Aps arbeidslivspolitikk, både i Arbeids- og sosialkomiteen og i det nye Arbeidslivsutvalget som jeg leder, sier Grande.

– Vi ønsker å se alt i en større sammenheng. Hva er det som truer det trygge og gode arbeidslivet som vi ønsker oss? Hva truer norske arbeidsplasser og seriøse firmaer? spør Grande som mener at økende innleie, arbeidslivskriminalitet, fallende organisasjonsgrad og sosial dumping har felles årsaker.

Endringene i Arbeidsmiljøloven er en viktig del av løsningen, men Grande påpeker at byggebransjen også behøver hjelp på andre områder:

– Vi ser på godkjenningsordningen. Vi mener at regjeringen angriper det seriøse arbeidslivet og virksomhetene ved å frafalle kravet om å ha egne og fagutdannede ansatte for å bli godkjent, sier Grande.

At vi fortsatt diskuterer om kompetanse og utdannelse skal annerkjennes i byggebransjen i 2018, forbauser lederen av Arbeids- og sosialkomiteen.

– Hvordan skal vi ellers få dagens unge, både som jobber i sektoren i dag men særlig alle de som står på terskelen til arbeidslivet til å velge den veien? Jeg blir skremt når folk som jobber i byggebransjen sier at de er usikre på om de vil anbefale yrket til sine egne unger, sier Grande.

– Det er ikke rart at ungdom nøler hvis de har tatt en utdannelse som ikke blir verdsatt. Tvert imot så undergraves den av sentrale myndigheter. Opplever du også at du stadig taper anbud til useriøse aktører, da er det vanskelig å se for seg en fremtid i næringen.

Derfor er dagens avstemming i Stortinget også et viktig signal til landets mange seriøse håndverkere og entreprenør.

– Vi har ikke råd til å la være å ta grep. Vi står i fare for å ødelegge en hel bransje og gå glipp av store inntekter til fellesskapet. Vi ser et fundamentalt skille her. Hvem ønsker man å legge til rette for? Jeg tror at de aller fleste som driver seriøst innen byggenæringen ønsker å ansette egne folk og satse på dem. De vet best hvor verdifullt dette er, avslutter stortingsrepresentant Arild Grande.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *