Per Olaf Lundteigen er saksordfører for saken i Arbeids- og sosialkomitéen. (Foto: Senterpartiet)

Sp med lovforslag mot innleie

– Med dette forslaget strammer vi inn en utgliding som vil kunne undergrave hele den tradisjonelle byggenæringen om dette får fortsette, sier Per Olaf Lundteigen.

– Bemanningsbyråene er ugress med dype røtter. Jeg vet som gårdbruker at da må du gå radikalt til verks, sa Per Olaf Lundteigen til fagbladet Frifagbevegelse tidligere i februar.

Både BNL og Fellesforbundet støtter Lundteigens forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven som nå skal opp til behandling i Stortingets Arbeids- og sosialkomité. Her skal ulike forslag vurderes fram til 1. mars før det utarbeides en endelig innstilling til Stortinget som så debatteres 15. mars.

Les også: Sp vil avvikle bemanningsbyråene

Slik kan innleieveksten begrenses

Ifølge Byggeindustrien vil Lundteigen fremme følgende forslag i Stortingets Arbeids- og sosialkomité.

Faste ansettelser skal defineres i loven som løpende og tidsbegrenset, med lovens regler for oppsigelsesvern, samt forutsigbarhet for et reelt stillingsomfang.

Denne definisjonen deler Lundteigen forøvrig med regjeringen, ifølge høringsnotater fra ifjor.

Bruk av midlertidige ansettelser reduseres og arbeidsmiljøloven §14 – 9 (l) f strykes.

(§ 14-9 om midlertidig ansettelse (1), sier i dag at arbeidstaker skal ansettes fast, men at avtale om midlertidig ansettelse likevel kan inngås, blant annet gjennom punktet f – for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Dette punktet (f) foreslås nå strøket i sin helhet. Bokstav f var sentral i fagforeningenes generalstreik mot lovendringer i arbeidsmiljøloven vinteren 2015.)

Bruk av innleie fra bemanningsforetak i henhold til §14-12 innsnevres.

Her heter det blant annet at innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav b – for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).

Det skal bli umulig å bruke ansettelsesformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag for bemanningsforetakene.

Dette forslaget vil i så fall bekrefte dommen i Clockwork-saken om at denne type «ansettelser» blir ulovlige.

Kollektiv søksmålsrett gjeninnføres for fagforening som har medlem i en virksomhet som har leid inn arbeidsfolk fra bemanningsforetak.

Arbeidstilsynets adgang til pålegg og andre vedtak etter § 18-6 i arbeidsmiljøloven utvides og skal gjelde bemanningsforetak etter § 14-12, og likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak etter § 14-12 a.

Her gis Arbeidstilsynet påleggskompetanse for all innleie fra bemanningsforetak inkludert likebehandlingsregelverket ved innleie (14-12 a).

BNL: Treffer godt

Direktør Jon Sandnes sier til Byggeindustrien at de støtter forslagene.

– Vi mener dette forslaget treffer godt og vil kunne bidra til å rydde opp slik at vi er sikret like konkurransevilkår, noe vi ikke har nå. Forslaget til lovendringer som ble presentert her i dag vil kunne gi en stor grad av trygghet, og bidra til å skape en ro rundt denne problematikken, sier Sandnes i intervjuet.

Ifølge Sandnes har Lundteigens lovforslag bred støtte innad i BNLs medlemmer og i styret.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fra Høyre kommenterte for noen uker siden Lundteigens innspill slik:

– Nei, vi har ikke planer om å fjerne paragraf 14-12-2, sa Hauglie til Frifagbevegelse.

 

 

En kommentar til “Sp med lovforslag mot innleie

  1. Endelig en politiker som kommer med konstruktive forslag til endringer som vil rydde opp i dagen uryddige tilstand. Veldig viktig at vi får tilbake fast ansatte byggebransjen. En viktig start for å komme alle useriøse i bransjen til livs. Enorme beløp undras beskatning i den useriøse delen av bransjen. Ved å sette inn effektive kontrolltilak kan staten tjene store penger og vi får konkurranse på like vilkår. Stå på Lundteigen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *