- Etter rettens vurdering er de seks saksøkerne i realiteten ikke faste ansatte, heter det i dagens dom. (Illustrasjonsfoto: Wikipedia)

Bergen tingrett: Ansettelse uten lønn ulovlig

De seks polske håndverkernes «nullprosentkontrakter» er ikke lovlige, heter det i dommen. – Vi er selvfølgelig fornøyd, sier Knut Antvard Øygard i Fellesforbundet.

Clockwork Bemanning og NHO Service som førte saken i Bergen tingrett, tapte rettssaken om lovligheten ved «faste ansettelser uten lønn».

Les dommen her (pdf).

Les også: Lønn mellom oppdrag og Tilsvar: Bemanningsbransjens arbeidskontrakter utfordres

Fullt medhold i retten

– Siden det ikke har vært politisk vilje til å gjøre noe, har vi vært nødt til å skjære igjennom. Dette var en nødvendig rettssak, sier forbundssekretær Knut Antvard Øygard i Fellesforbundet til Byggmesteren.

De seks polske håndverkerne som anla Norges første rettssak om arbeidskontrakter uten garantert inntekt, får fullt medhold i retten og tilkjennes ertstatning, blant annet for uteblitt inntekt i perioder under arbeidskontrakten.

Håndverkerne har krav på fast ansettelse i en bestemt stillingsprosent.

Hvilke konsekvenser dommen får, er uvisst, men administrerende direktør i Clockwork Bemanning, Jostein Hatlebrekke,  har tidligere sagt dette om arbeidskontraktene:

– Vi er medlem i NHO og benytter oss av arbeidsavtaler for våre medarbeidere som er utformet og anbefalt av NHO. Dette er en avtaleform som i dag benyttes av store deler av bemanningsbransjen i Norge.

– Bemanningskontrakten er lovlig

NHO Service skriver i en uttalelse at dommen fastslår at arbeidskontraktene er lovlige.

– Dette er viktig for bemanningsbransjen å ha fått fastslått, sier leder for Arbeidslivsavdelingen i NHO Service Sigbjørn Mygland.

– Retten har etter en konkret vurdering ikke funnet det bevist at saksøkerne har hatt et reelt stillingsvern, og at dette er et viktig element når man skal vurdere om man har en fast ansettelse eller ikke. Noe som er et grunnleggende krav når det gjelder fast ansettelse, skriver NHO Service.

– Retten har også lagt til grunn at de 6 saksøkerne ikke har forstått at de hadde frihet til å takke nei til tilbudte oppdrag, noe som er et vesentlig moment for lovligheten av denne typen kontrakter.

 

– Ulovlig ansettelse

– Bergen tingrett fastslår at ansettelsesformen ikke er fast, men ulovlig. Ordningen kan sammenlignes med en rekke midlertidige ansettelser, sier Øygard til Byggmesteren.

I dommen heter det at «Retten har etter en samlet vurdering av ovennevnte momenter kommet til at de seks saksøkernes arbeidsforhold i Clockwork mangler den forutsigbarhet med hensyn til arbeid og inntekt og det stillingsvem som kreves for å kategorisere et ansettelsesforhold som fast i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd sin forstand. Etter rettens vurdering er de seks saksøkerne i realiteten ikke faste ansatte.»

«Når retten har kommet til den konklusjon at samtlige seks saksøkere er midlertidig ansatte i strid med § 14-9 første ledd, har samtlige seks krav på fast ansettelse og retten skal avsi dom på fast ansettelse. Etter rettens vurdering har de seks saksøkerne krav på dom for fast ansettelse med en angitt stillingsprosent.»

Til Frifagbevegelse sier lederen for Unionen fagforening i Bergen, Mads Wiik Kleven at de seks håndverkerne skal ha stor ære for å ha stått opp i mot NHO Service.

Kleven vil nå kontakte alle aktuelle aktører på arbeidsgiversiden for å etterse at dommen følges opp.

– Vi forventer nå at de seriøse i bransjen, med Byggenæringens Landsforening og Byggmesterforbundet i spissen,  slutter med slike kontrakter. Folk skal ikke måtte sitte med mobilen i hånda og håpe på jobb for å få en lønn å leve av, sier Kleven til Frifagbevegelse.

 

Clockwork Bemanning sier til Byggmesteren at man vil kommentere dommen i neste uke.

 

 

3 kommentarer til “Bergen tingrett: Ansettelse uten lønn ulovlig

  1. Enig i spørsmålstillingen fra deg Eskil Ørdal, men som Christopher Kunøe skriver er dommen klar. NHOs artikkel berører ikke hovedelementene i dommen og premissene for denne. Blir spennende om den ankes. Hvis det gjøres må det i så fall etter min vurdering av dommen være fordi det er forhold som ikke ble fremført av den tapende part (Clockwork bemanning AS) under forhandlingene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *