(Illustrasjonsfoto)

Bemanningsbransjens arbeidskontrakter utfordres

– Våre avtaler er standard for hele bemanningsbransjen og har vært det i mange år, svarer daglig leder i Clockwork Bemanning som nå saksøkes i Bergen tingrett.

– Begrunnelsen for saken er en påstand om at arbeidsforhold der arbeidstaker ikke har rett til lønn mellom oppdrag er ulovlige midlertidige ansettelser, skriver Jostein Hatlebrekke i bemanningsbyrået.

Les også: Første rettssak om ansettelser uten lønn

Har tariffavtale med Fellesforbundet

– Vi er medlem i NHO og benytter oss av arbeidsavtaler for våre medarbeidere som er utformet og anbefalt av NHO. Dette er en avtaleform som i dag benyttes av store deler av bemanningsbransjen i Norge. Denne kontraktsformen blir nå utfordret i rettsapparatet, skriver Hatlebrekke.

Vi i Clockwork ønsker å være en arbeidsgiver som tar vårt arbeidsgiveransvar på alvor, sier Hatlebrekke.
(Foto: NHO Service)

Clockwork er ett av 62 bemanningsselskap i Norge som har godkjenningsordningen ”Revidert Arbeidsgiver”. En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver, herunder også arbeidsavtaler og kontraktsformer med våre medarbeidere, skriver Hatlebrekke.

– Vi innehar også, som et av få bemanningsselskap, tariffavtale med Fellesforbundet (FOB) som sikrer våre medarbeideres rettigheter og synliggjør at vi jobber profesjonelt med arbeidsforholdene til våre medarbeidere, uttaler den daglige lederen.

 

Utfordres i tingretten

Clockwork Bemanning AS saksøkes av seks ansatte som vil prøve de såkalte nullprosentkontraktenes lovlighet.

– Begrunnelsen for saken er en påstand om at arbeidsforhold der arbeidstaker ikke har rett til lønn mellom oppdrag er ulovlige midlertidige ansettelser, skriver Hatlebrekke og påpeker at deres avtaler er standard for hele bemanningsbransjen og har vært det i mange år.

– Kontraktene innebærer stor grad av frihet til å ta oppdrag når man ønsker, og som i alle andre yrker får man betalt når man utfører arbeid. Dette er også et område som er allmenngjort, det betyr at alle får minimum tarifflønn. Som en tariffbedrift har våre ansatte også alle andre fordeler som følger av tariffavtalen, skriver han.

– Vår sak prosederes i retten av advokater fra NHO, som vurderer det slik at en fast ansettelse som bare gir rett til lønn når arbeidstakeren faktisk utfører arbeid, er lovlig i henhold til Norsk lov. LO er selv part i tariffavtaler som forutsetter at en slik ansettelse er lovlig, skriver Hatlebrekke.

– Avslutningsvis vil jeg understreke at Clockwork Bemanning AS følger alle lover, regler og direktiver som gjelder i vår bransje, uttaler daglig leder i Clockwork Bemanning Jostein Hatlebrekke.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *