NHO Service og Fellesforbundet er uenige om dommens betydning for nullprosentkontraktenes fremtid. (Illustrasjonsfoto: Wikipedia)

Clockwork og NHO Service i tenkeboksen

– I samråd med NHO Service skal vi vurdere om dommen i Bergen tingrett skal ankes, sier daglig leder i Clockwork Bemanning Jostein Hatlebrekke.

Dommen (pdf) i den første rettssaken om såkalte nullprosentkontrakter kan få et langt etterspill.

Den enstemmige dommen i Bergen tingrett ga fullt medhold til seks polske håndverkere. Arbeidskontraktene deres ble av retten fastslått som en omgåelse av reglene om midlertidig ansettelse, og håndverkerne ble både tilkjent lønn de skulle hatt i perioder uten oppdrag og en kompensasjon på 20.000 kroner.

Les også: Bergen tingrett: Ansettelse uten lønn ulovlig

Viktig prinsippsak

– Denne saken er av stor prinsipiell betydning, ikke bare for Clockwork, men for hele bemanningsbransjen. I samråd med NHO Service skal vi vurdere om dommen i Bergen tingrett skal ankes innen fristen 24. april. Vi har ikke kommet frem til en beslutning ennå, sier daglig leder Jostein Hatlebrekke til Byggmesteren.

– Vi er fornøyde med at Bergen tingrett slår fast at bemanningskontrakten «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» er lovlig. Dette er viktig både for Clockwork og for resten av bemanningsbransjen, fortsetter Hatlebrekke.

– Vi ønsker ikke å gå inn i noen nærmere drøfting av detaljene i dommen før beslutningen om en eventuell anke er tatt, sier Jostein Hatlebrekke. (Foto: NHO Service)

– Vi vil uansett benytte denne prosessen som en mulighet til å lære og gjøre Clockwork til et enda bedre selskap å jobbe for. I den grad vi har hatt rutiner som er mangelfulle, vil vi utbedre dette umiddelbart. Vi har god dialog med våre tillitsvalgte og medarbeidere, og respekterer fullt ut at saken ønskes belyst i rettssystemet, avslutter den daglige lederen i bemanningsselskapet.

 

Viktig dom eller ikke?

NHO Service og Fellesforbundet er uenige om dommens betydning for nullprosentkontraktenes fremtid.

Leder for arbeidslivsavdelingen i NHO Service, som organiserer bemanningsbransjen og førte saken for Clockwork i retten, Sigbjørn Mygland, uttalte til nyhetsbyrået ANB at dommen ikke nødvendigvis får stor betydning for bemanningsbransjen som sådan.

– Vi mener det er viktig at retten har slått fast at bemanningskontrakten er lovlig. Det er viktig for hele bransjen. Resten får vi komme tilbake til når vi har fått finlest dommen, sier Mygland.

Felleforbundet var fornøyde med dommen og håper at den vil føre til store endringer i bruken av nullprosentkontrakter.

– Selvfølgelig håper vi dette vil føre til en forandring i bransjen, men vi er likevel varsomme. Vi er spent på hvordan den politiske ledelsen i landet vil behandle denne dommen. Mens de tidligere har unngått å ta et standpunkt, vil det bli langt vanskeligere nå, sier leder for Fellesforbundets avdeling 747 Unionen Fagforening, Mads Kleven til Bergens Tidende.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *