Frank Ivar Andersen er daglig leder i Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet advarer mot foreslått innleiebegrensning

Innleiebegrensningen i Arbeidsmiljøloven som behandles på Stortinget i juni, kan true bedrifter med egne ansatte, mener Byggmesterforbundets daglige leder.

I en kommentar på bygg.no og i kommentarspalten «FIAs hjørne» i Byggmesteren i mai, skriver daglig leder Frank Ivar Andersen at «Lovforslag om innleie kan true bedrifter med ansatte». Han viser til at lovforslaget innebærer at bare bedrifter med tariffavtale gis anledning til å supplere med innleie. Det vil slå uheldig ut for mange byggmesterfirmaer som har høyere andel egne ansatte og bruker innleie til produksjonstopper, men ikke har tariffavtale. På den annen side kan større entreprenører som har innrettet sin produksjon på høyere andel innleie og har tariffavtale med de ansatte, fortsatt drive med innleide arbeidstakere.

Les også: Nå svarer Hauglie med lovforslag om innleie

To parter i en avtale

Andersen påpeker at arbeidsgivere alene ikke kan opprette en tariffavtale i bedriften, det må skje i en overenskomst med arbeidstakerne. Når 30 prosent av de ansatte i Byggmesterforbundets medlemsbedrifter er tariffbundet, kan det blant annet ha sammenheng med at fellesoverenskomsten ikke er attraktiv for de ansatte.

Andersen understreker at han er enig med regjeringen i ønsket om å begrense innleie i byggenæringen, men tror det vil være lettere å oppnå ved at anskaffelses- og byggereglene strammes inn og følges opp slik at de og arbeidsmiljølovens regler i større grad etterleves enn ved å innføre nye regler i arbeidsmiljøloven. De nye reglene vil få utilsiktede konsekvenser og virke diskriminerende overfor håndverksbedrifter med høy egenproduksjon, egne ansatte og lærlinger.

Les også: BNL støtter forslaget om innleiebegrensning

Kan fortsatt leie inn til topper

– Byggmesterforbundet trenger ikke frykte for midlertidig innleie til produksjonstopper, det blir fortsatt mulig om Stortinget vedtar innleiebestemmelsene som er foreslått, mener Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet. Han går i rette med Andersens kommentar på bygg.no.

Steinar Krogstad er nestleder i Fellesforbundet. (Foto: Christopher Kunøe)

– Det er innleie som erstatning for egne ansatte som reglene skal til livs. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig innleie, § 14-12.1, foreslås ikke endret. Det er § 14-12.2 som strammes inn og som handler om bedriftenes mulighet til innleie i stedet for egne ansatte, understreker Krogstad.

 

Klarer å håndheve

Når det foreslås at innleie skal begrenses til tariffbundne bedrifter, mener Krogstad det handler om at de har organiserte parter som kan håndheve reglene som har med innleie å gjøre. Byggmesterbedrifter som er mest utsatt for konkurranse fra useriøse med stor andel av innleie, burde ha størst interesse av at næringen får regulerte lønns- og arbeidsvilkår, sier han.

– Andersen hevder jo at bedrifter ikke er motvillige mot organisering og avtaler, men at det kan være de ansatte som mener fellesoverenskomsten ikke er attraktiv nok?

– Det er ikke et argument vi hører når det ikke opprettes tariffavtaler i bedrifter. Da handler det oftest om at de ansatte mener de ansatte «får det samme» som om de hadde avtale eller at det er ledelsen som er imot en avtale.

– Kan ikke lav organisasjonsprosent skyldes svakheter ved overenskomsten?

– Nei, den bør selvsagt alltid være best mulig, og hvordan den kan fornyes, er en løpende diskusjon.

 

Hjelp til å holde igjen

– Vil tariffbundne bedrifter med få egne ansatte fortsatt kunne drive med innleie slik Andersen hevder?

– Vi mener de tillitsvalgte i dag kan bli presset til å gå med på innleie fordi ledelsen framstiller det som eneste mulighet til å få et oppdrag. Med de nye bestemmelsene, kan våre tillitsvalgte få en sterkere forhandlingsposisjon som kan begrense innleien, sier Krogstad.

– Jeg innser at Fellesforbundet og Byggmesterforbundet begge ønsker at det skal være flere fast ansatte og færre inneleide i næringen, og mener denne innstrammingen kan bidra til det som ett av flere tiltak mot useriøse virksomheter. Det kan få betydning sammen med offentlige innkjøperes krav om fagarbeidere og lærlinger hos oppdragstakerne, mener Steinar Krogstad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *