Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Arbeids- og sosialdepartementet)

Nå svarer Hauglie med lovforslag om innleie

I dag kom forslagene til lovendringer om innleie som stortingsflertallet har bedt om.

For tre uker siden gikk Stortingets flertall inn for forslag som skal stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft i blant annet byggenæringen. Det skjedde mot regjeringens stemmer.

Les også: Fikk klart signal om å begrense innleie

Strammer opp Arbeidsmiljøloven

Holdt tidsfristen

Arbeidsminister Anniken Hauglie lovte da å legge fram konkrete lovforslag for Stortinget innen 10. april. Forslagene som ble lagt fram i dag, innen den fastsatte fristen, inneholder fire punkter. Departementet presenterer dem slik:

  1. En definisjon i loven av hva en fast ansettelse innebærer. Definisjonen stiller bl.a. krav til at arbeidstaker må sikres forutsigbarhet for arbeidsomfang (f.eks. en konkret stillingsprosent). Avtaler om såkalt «fast ansettelse uten garantilønn», av noen kalt nulltimerskontrakter, som ikke gir noe garantert minste arbeidsomfang, vil ikke kunne videreføres uten å komme i strid med denne bestemmelsen.
  2. En tydeliggjøring av krav til informasjon i arbeidsavtalen om forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres. Bestemmelsen innebærer at der arbeid skal utføres periodevis og/eller på spredte dager og tidspunkter, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Dermed sikres arbeidstakerne forutsigbarhet for når arbeidsplikten inntrer, slik at arbeidstaker ikke må stå til disposisjon hele tiden.
  3. En hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat i innleiebedriften. Bestemmelsen vil sikre bemanningsforetak en viss fleksibilitet ved utleie til rene vikariater.
  4. En endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet. Virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett.

I tillegg varsles det i proposisjonen et arbeid med å gjennomgå håndhevingen av innleiereglene, med sikte på tiltak for å hindre ulovlig innleie.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *