– Jeg skal følge opp Stortingets vedtak, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. (Foto: Stortinget)

Fikk klart signal om å begrense innleie

Regjeringen tapte i Stortinget og må foreslå endringer i Arbeidsmiljøloven som begrenser innleie og definerer fast ansettelse.

– I dette ligger en klar innstilling til regjeringen, sier Steinar Reiten fra Krf som sørget for flertall under gårsdagens avstemming på Stortinget – og et stort tap for regjeringen.

Les også: Alvor på Stortinget

Store konsekvenser

Nå vil regjeringen få tida fram til 10. april for å levere et konkret forslag på Stortinget. Siden sommeren 2017 har regjeringen også arbeidet med egne forslag til Arbeidsmiljøloven, selv om detaljene i disse ikke er kjent.

– Jeg skal følge opp Stortingets vedtak og gjøre de utredningene og vurderingene som må gjøres. Men flere av forslagene som er vedtatt her, er forslag som jeg allerede har sendt ut på høring og som jeg skal komme tilbake til Stortinget med, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Opposisjonen i Arbeids- og sosialkomiteen har sikret at endringene de nå foreslår, må være gyldig lov senest fra 1. januar 2019. Dette er kort tid og setter et stort press på regjeringen.

– Endringer i Arbeidsmiljøloven har store konsekvenser for norsk næringsliv. Derfor er det viktig at regjeringen lovbehandler saken og berørte parter må få uttale seg, sier Steinar Reiten fra Krf.

– Nå skal vi tydeliggjøre loven, sier Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, som ikke fikk flertall for sitt forslag som gikk lenger i å begrense innleie.

Uenig om useriøse tilstander

Mange stortingsrepresentanter fra Høyre og FrP gikk på talerstolen for å tale bemanningsbyråenes sak under debatten.

– Vi er ikke med på å kriminalisere en hel bransje, sier Margret Hagerup fra Høyre. (Foto: Stortinget)

Likevel måtte arbeids- og sosialminister Hauglie medgi at bemanningsbyråenes vekst og dominans i «visse områder» er uheldig:

– Det er en del uønsket innleie i noen bransjer. Så er vi uenig om virkemidlene. Opposisjonen ønsker forbud, men har moderert seg. Forbud vil være alt for rigid, sier statsråden på talerstolen.

– Høringer viser at mange er enige i at det er behov for tiltak mot innleie. Men det er ulike syn på hvordan det skal gjøres. Jeg deler bekymringen for utviklingen i visse bransjer. Men forbud mot innleie er ikke riktig medisin. Vi må løse dette uten at det går ut over fleksibiliteten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Nå må hun og lovavdelingene i departmentene gå tilbake til egne forslag, utarbeide nye som er i tråd med bestillingen fra Stortinget og legge fram disse innen kort tid.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *