– Sats på fast ansatte! oppfordrer BNL

– Bedriftene må satse på egne ansatte fagarbeidere og lærlinger, men vi forstår at de har behov for fleksibilitet, mener Jon Sandnes adm.dir. i BNL.

Han kommenterer rapporten som viser at innleie nå utgjør 35 prosent hos et utvalg av store entreprenører i Oslo-regionen.

– Det er bekymringsfullt om bruk av innleie svekker modellen med fast ansatte og lærlinger som hovedregel. Næringen er tuftet på ansatte og lærlinger for å sikre kompetansen, sier BNL-sjefen (Byggenæringens Landsforening).

Les også: Tredobling av innleie på Østlandet

 

Prispress og rammevilkår

Sandnes tror at økningen i innleie henger sammen med høy aktivitet og vekst i Oslo-området og et høyt prispress og tøffe rammevilkår. – Dette er også en konsekvens av at byggherrene i stor grad bare etterspør laveste pris, sier han.

Det er alvorlige påstander angående bruk av ulovlig innleie i rapporten om innleie i Osloområdet.

– Generelt forventer BNL at alle bedrifter følger spillereglene når det gjelder innleie og at de har gode systemer for det. I tillegg har de store klubber og sterke tillitsvalgte og et godt partssamarbeid.

 

Hva ulovlighetene handler om

BNL skal se nærmere på tallene i rapporten og påstandene om ulovlig innleie. Sandnes har derfor bedt om å få større innsikt i materialet som rapporten bygger på.

– Det er viktig å få en klargjøring av hva ulovlighetene innebærer. Vi har oppfattet at det blant annet dreier seg om mangel på tariffavtale og avtale med tillitsvalgte om bruk av innleie. Her ønsker vi å gjøre en kartlegging for å se hvor det er eventuelle svikt i rutiner, sier Sandnes.

Sandes påpeker at BNL har løpende dialog med Fellesforbundet om disse sakene.

– Vi har tro på partssamarbeid også omkring disse spørsmålene, avslutter Sandnes.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *