Frafallet av lokal godkjenning bekymrer flere enn Anders Frøstrup. (Illustrasjonsfoto: Bergen kommune)

Svarer om lokal godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet svarer på tømrermester Anders Frøstrups spørsmål om endringer og bestemmelser i ansvarsretten.

Tømrermesteren offentliggjorde nylig fire spørmål til direktoratet for byggkvalitet og i dag fikk han svar fra rådgiver Øyvind Kikut.

Les også: Enklere å se de seriøse i sentral godkjenning og For mange vil slippe unna godkjenningen

1. Erklæring om ansvarsrett

Frøstrups første spørsmål var:

– Vil det bli utarbeidet et særlig skjema for kompetanseerklæring som tydelig heviser til hvilke krav som stilles, hvilke konsekvenser det får om opplysningene ikke er korrekte og hvordan komeptanse / utdanning skal dokumenteres i foretaket?

– Direktoratet for byggkvalitet har per i dag ingen planer om å lage et eget skjema for kompetanseerklæring. Erklæringen er, under hensyn til regjeringens mål om forenkling og effektivisering, utformet slik at den ikke inneholder mer enn det som er nødvendig for at foretakene skal kunne erklære ansvarsrett i en byggesak, skriver direktoratet i sitt tilsvar og tilføyer:

– Foretakene må blant annet erklære at de er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kapittel 32. Dette innebærer at foretakene skal kjenne til at det å erklære ansvar uten å være kvalifisert ikke gir rett til å utføre arbeid i byggesaken og at kommunen kan gi pålegg om stans dersom dette avdekkes ved tilsyn.

2. Tilsyn med ansvarsrett

– Vil kommunen (tilsynsmyndigheten) få fullmakt til å stanse arbeid med umiddelbar virkning om det åpenbart kan stilles spørsmål ved om det er tilstrekkelig kompetanse i prosjektet / tiltaket? spurte Frøstrup.

Direktoratet svarer at:

–  Det er ingen forandring i kommunens muligheter til å gi pålegg om stans med øyeblikkelig virkning. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 32-4, som foretaket erklærer å være kjent med.

 

3. Dokumentasjon av kompetanse

Frøstrup vill her vite hvilke krav som direktoratet vil stille til hvordan kompetanse i prosjektet / tiltaket skal dokumenteres? Slik dokumentasjon skal vel foreligge i foretaket slik at tilsynet umiddelbart har noe å forholde seg til?

Direktoratets svar er at:

–  Kommunen kan kreve fremlagt dokumentasjon av foretakets kompetanse ved tilsyn. Plikten til å fremvise dokumentasjon for kvalifikasjoner fremgår av ny § 11-1 i byggesaksforskriften.

4. Tiltaksklasse 1

Her ba Frøstrup om en avklaring om foretak som ikke fyller kvalifikasjonskravene:

– Dere sier “Kommunen kan imidlertid godkjenne foretak for arbeider i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-4 sjette ledd.” Nevnte paragraf i SAK har tre ledd, ikke seks. Hva mener dere egentlig? spurte tømrermesteren.

Direktoratet svarer at:

– I informasjonen som er sendt ut har vi vist til endringer som trer i kraft fra nyttår. Vi har derfor vist til bestemmelsene i forskriften slik de vil være fra 1.1.2016 og ikke slik de lyder i dag. Du finner bestemmelsene som trer i kraft fra nyttår her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-09-627
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-09-627

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *