- «Forenkling og effektivisering» er en politisk skjønnmaling av en svært negativ endring, mener tømrermester Frøstrup. (Foto: Per Bjørn Lotherington)

Skarpe spørsmål om lokal godkjenning

Nå som lokal ansvarsrett fjernes, mener tømrermester Anders Frøstrup at direktoratet for byggkvalitet har en del å svare for om den nye ordningen.

Frøstrup er en av flere som reagerer på den nye ordningen med sentral godkjenning.

Les også: Enklere å se de seriøse i sentral godkjenning og For mange vil slippe unna godkjenningen

Seriøst rammeverk?

Tømrermesteren har fire konkrete spørsmål om frafallet av lokal godkjenning og har sendt direktoratet et åpent brev.

– For oss tømrermestere vil dette med sikkerhet bety nok et angrep på tømrerfagets muligheter til å fungere innenfor et rammeverk som sikrer at bransjen ikke mister den siste trevlen av seriøsitet i kampen mot innenlandske fusentastere og ugrei «konkurranse» fra øst, innleder Frøstrup sitt brev.

Frøstrups spørsmål tar utgangspunkt i DiBKs siste informasjonsskriv om den nye ordningen, og han spør:

1. Erklæring om ansvarsrett

Dere henviser til at blankett 5181 kan/skal brukes til å søke om ansvarsrett OG erklære relevant kompetanse (!). Dette er som tidligere – ingen endring her! Dere har vel bare byttet overskrift fra «søknad» til «erklæring» (?). Det oppfatter jeg som i overkant lettvint for å være forsiktig, skriver tømrermesteren som spør:

– Vil det bli utarbeidet et særlig skjema for kompetanseerklæring som tydelig heviser til hvilke krav som stilles, hvilke konsekvenser det får om opplysningene ikke er korrekte og hvordan komeptanse / utdanning skal dokumenteres i foretaket?

2. Tilsyn med ansvarsrett

Dere henviser til ny veileder og at kommunen skal frata foretak ansvarsrett (mulig med mulkt) dersom relevant kompetanse ikke kan dokumenteres.

Siden vi her snakker om ansvarsrett på prosjekt – er det viktig at en reaksjon får umiddelbare konsekvenser dersom det er mistanke om manglende kvalifikasjoner i prosjektet. Kort sagt: Umiddelbar stengning og ikke en langdryg byråkratisk saksbehandling, kanskje via NOKUT, før vedtak fattes. Hvorfor det? …. enkelt, da er prosjektet sannsynligvis ferdig, skaden er skjedd for tiltakshaver og byggebransjen, pengene er tjent og fuglen med manglende kompetanse er fløyet til nye jaktmarker, skriver Frøstrup.

– Vil kommunen (tilsynsmyndigheten) få fullmakt til å stanse arbeid med umiddelbar virkning om det åpenbart kan stilles spørsmål ved om det er tilstrekkelig kompetanse i prosjektet / tiltaket?

 

3. Dokumentasjon av kompetanse

– Hvilke krav vil dere stille til hvordan kompetanse i prosjektet / tiltaket skal dokumenteres? Slik dokumentasjon skal vel foreligge i foretaket slik at tilsynet umiddelbart har noe å forholde seg til?

4. Tiltaksklasse 1

Foretak som ikke fyller kvalifikasjonskravene: Dere sier «Kommunen kan imidlertid godkjenne foretak for arbeider i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-4 sjette ledd.»

– Nevnte paragraf i SAK har tre ledd, ikke seks. Hva mener dere egentlig?

 

Byggmesteren kommer tilbake med direktoratets eventuelle svar på Frøstrups spørsmål.

 

2 kommentarer til “Skarpe spørsmål om lokal godkjenning

  1. Man må ikke glemme at de samme reglene også vil gjelde oss selv. Vi må derfor ikke gå på akkord med grunnleggende rettsprinsipper, hovedsakelig nedfelt i forvaltningsloven.

  2. Hva mener du med det Eskil Ørdal? Hvilken betydning har det eventuelt for holdninga til denne saken?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *