– For mange vil slippe unna godkjenningen

– Det er fortsatt for mange som kan slippe unna i den nye sentrale godkjenningen, mener Byggmesterforbundet.

Byggmesterforbundet sier deg dermed på langt nær er så fornøyd med godkjenningsordningen som Byggenæringens Landsforening (BNL).

Les også: Enklere å se de seriøse

– Ordningen vil ikke stoppe kriminaliteten slik kommunalminister Sanner hevder. Det skyldes at verken det private markedet eller de godkjente bedriftenes underleverandører vil være del av den, påpeker Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet.

 

Holder ikke det han lovte

Han mener kommunalministeren ikke holder det han lovte for ett års tid siden da innføring av en ny sentral godkjenning ble utsatt med ett år. I pressemeldingen om denne utsettelsen heter det blant annet:

«Regjeringen mener at krav om lokal godkjenning ikke bør oppheves før man får på plass andre ordninger som sikrer at seriøsitet i bransjen og kvalitet i bygg ivaretas».

– Regjeringen skapte gjennom dette en forventning som det nå i ettertid viser seg at det ikke var grunnlag for, mener Andersen.

– De har brukt over ett år på å fremme beskjedne seriøsitetstiltak overfor dem som velger å tilslutte seg en frivillig sentral godkjenning. Men ordningen fanger ikke opp innleide aktører og underleverandører. Når det gjelder byggkvalitet, leverer regjeringen overhodet ikke som den lovte i pressemeldingen.

 

 

Kan likevel unngå skatt

Sanner gjør et stort poeng at de som er sentralt godkjente bedrifter, må ha skatte- og avgiftsbetalinger i orden.

– Men problemet er ikke skatte- og avgiftsbetalingene til de 15.000 registrerte firmaene i godkjenningsordningen. Problemet er underleverandørene deres som ofte utfører arbeidene. De blir ikke underlagt de samme kravene om å ha betalt skatter og avgifter, poengterer Andersen overfor Aftenposten.

Han minner om at det private markedet utgjør en omsetning på formidable 70 milliarder kroner hvert år, og synes det er betenkelig at denne virksomheten er utenfor den nye kontrollen.

 

Tar bare en del av forslaget

Andersen viser til arbeidet med den store rapporten «Enkelt å være seriøs». En hel næring utarbeidet rapporten, og la vekt på at tiltakene som ble foreslått, måtte ses som en helhet. Det var ikke meningen at man skulle plukke deler av den.

– Men det er akkurat det de nå gjør, mener den daglige lederen i Byggmesterforbundet.

– I rapporten foreslås det flere tiltak som vil sikre seriøsitet og kvalitet i bygg. Men kommunalministeren har avslått dem. Det gjelder kompetansekrav som også må stilles til underleverandørene, at kompetansen minst må være på svennenivå, og at det gjennomføres fysisk tilsyn på byggeplassene.

 

Glad, men utålmodig bransje

– Vi er glad for at den nye sentrale godkjenningen etableres, men det er vesentlig at alle deler av ordningen kommer på plass i løpet av 2016, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding.

– Privatmarkedet og underleverandører må komme inn under ordningen så raskt som mulig. Alle kjøpere av byggetjenester må få samme muligheter. Situasjonen skriker etter tiltak, og bransjen er både glad for å komme i gang og utålmodig. Ordningen må gjøres attraktiv for alle, også forbrukere, slik at flere slutter seg til, sier Sandnes.

 

Ikke representativ kritikk

– Kritikken fra Byggmesterforbundet er ikke representativ for resten av næringen, sier statssekretær Per-Willy Amundsen til Aftenposten.

– Vi ser at styrkingen av sentral godkjenning ikke er svaret på alle utfordringene med svart arbeid i byggenæringen, blant annet i det private oppussingsmarkedet. Men den utvidede godkjenningen er et skritt i riktig retning, og vi fortsetter arbeidet på flere områder, sier han til Aftenposten.

Les også: Vesentlig at alle deler kommer på plass

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.