Med en yrkesfaglig utdannelse unngår man et stort studielån og tjener penger fra start. (Illustrasjonsfoto)

Du tjener mer i 18 år med yrkesfag

Sammenligner du lønnen til heltidsansatte etter næring og utdanningslengde viser tall fra SSB at en ingeniør bruker 18 år på å «ta igjen» tapt inntekt sammenlignet med faglærte.

Med utgangspunkt i SSBs oversikt over gjennomsnittslønn har NHO sett nærmere på lønnsveksten i ulike næringer hos personer med ulik lengde på utdanningen, skriver Aftenposten.

Ukjent for mange

NHO skriver at en sammenligning av lønnen til heltidsansatte etter næring og utdanningslengde viser at det vil ta for eksempel en ingeniør mange år å «ta igjen» tapt inntekt, sammenlignet med faglærte.

– NHO er godt kjent med disse funnene. Vi er også opptatt av at mye læring skjer i arbeidslivet. Mye av det vi har lært, har vi lært nettopp på jobben, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Han tror mange ikke er kjent med betingelsene som faglærte har i arbeidslivet og håper synliggjøringen av inntekten kan gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag for unge.

Les også: Enormt underskudd på yrkesfag i 2025

 

Lærer på jobben

En elektriker med ti års ansiennitet har lavere lønn enn en sivilingeniør som har brukt fem år på utdanningsløp og fem år på jobb.

Men dette glemmer mange:

Samlet sett vil elektrikeren ha tjent gjennomsnittlig 1,8 millioner kroner mer i denne perioden.

Selv med et lønnsgap på 100.000 kroner tar det sivilingeniøren 18 år å hente inn igjen den faglærte.

NHO vil ikke konkludere med at erfaring er viktigere enn lønn, men sier at betydningen av læring gjennom arbeid er underkommunisert.

I SSBs fremskriving av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft frem til 2030, spår de en økende etterspørsel etter de med yrkesfaglig bakgrunn.

Fremskrivningene tyder også på at etterspørselen etter arbeidskraft med videregående fagutdanning vokser raskere enn tilbudet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.