Fornøyde elever ved byggfaglinja på Nesbru videregående skole - etterspørselen etter disse vil være akutt i 2025. (Foto: Dag Solberg)

Enormt underskudd på yrkesfag i 2025

Statistisk sentralbyrå tallfester forskjellen på hvor mange som vil ta yrkesfag og hvor mange landet vil trenge om ti år. Det er svimlende tall.

SSB har jobbet videre med sine kompetanseframskrivinger, der man ser på hva slags arbeidskraft det blir tilgang eller mangel på i framtida.

Et av hovedfunnene tallfester det enorme underskuddet på faglært arbeidskraft som byggenæringen vil møte om få år.

.

Manko på tretti tusen

Med utgangspunkt i dagens tilbud og behov, framskrives utvalgte grupper slik i 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå:

Underskuddet på arbeidskraft på videregående nivå i bygg- og anleggsfag, vil være rundt 30 000 om ti år.

Da vil det også være et «mindre» underskudd på sivilingeniører med ca 3 000.

Så hvilken utdanning forsvinner arbeidskraften til?

Ikke overraskende mener SSB at overskuddet av utdannede med kort og lang høyere utdanning innen økonomiske og administrative fag, vil være på drøye 60 000.

To andre kritiske funn i rapporten er underskuddet på lærere med kortere eller høyere utdanning, som vil være i underkant av 40 000. Innen pleie- og omsorgsfag med kort høyere utdanning vil underskuddet være rundt 35 000 i 2025, melder SSB.

I rapporten understreker de usikkerheten i slike framskrivinger. Til dels er resultatene basert på forenklede forutsetninger, og tilbud og etterspørsel er framskrevet uavhengig av hverandre.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *