Norsk trearkitektur i fokus

Dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur er tema i en ny nasjonal konferanse.
– Vi opplever at Norge har et betydelig fortrinn på dette området samtidig som bruk av tre har et stort utviklingspotensial, sier direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Heldagskonferansen holdes tirsdag 11. juni på Nasjonalmuseet – Arkitektur i Oslo, i regi av Arkitektbedriftene i Norge og Trefokus. Sistnevnte deler også ut «Treprisen»  under konferansen, en arkitekturpris som gis for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale.

Løfter fram

– Arkitektbedriftene i Norge er meget godt fornøyd med at det nå arrangeres en egen konferanse om trearkitektur! Jeg ser fram til en konferanse som både løfter fram de gode eksemplene og som ser på hva det forskes på for øyeblikket og hvor vi kan igangsette ytterligere utvikling, sier Egil Skavang.

Dagens norske trearkitektur har internasjonal høy kvalitet, er etterspurt, og har markert seg med prestisjefylte utmerkelser. I utviklingen har det oppstått et voksende behov for en møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre omkring innovasjon av norsk trearkitektur.

I verdenstoppen

– Fra Trefokus side er vi glad for å kunne invitere til denne første nasjonale trearkitekturkonferansen. Dette er et flott initiativ fra Arkitektbedriftene i Norge som vi nå har utviklet til et bra opplegg sammen med andre nasjonale partnere. Norsk trearkitektur er i verdenstoppen, det skal vi synliggjøre på konferansen og samtidig vise hvordan innovativ arkitektur bidrar til verdikjedeutvikling helt tilbake til skogen, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus.

– Tre er et fantastisk bærekraftig byggemateriale med stort potensial. Ressursene har vi tilgjengelig i Norge, men markedet er fortsatt lite. Økt bruk av tre er klimariktig og da spiller god arkitektur en viktig rolle. Konferansen vil vise fram gode eksempler fra inn- og utlandet, sier prosjekt- og bærekraftansvarlig Michael Lommertz i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

For ”alle”

Den nasjonale konferansen for trearkitektur retter seg mot aktører i hele verdikjeden innen bruk av tre i arkitektonisk sammenheng. Konferansens målgruppe er arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen og nasjonale og lokale myndigheter. Studenter og forskningsmiljøer er viktige målgrupper for konferansen.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Arkitektbedriftene i Norge, Trefokus, Norske arkitekters landsforbund, Norsk Treteknisk Institutt og Foreningen Norske Lauvtrebruk. Konferansen er støttet av Norges forskningsråd, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge. Påmelding senest 23. mai.

 

Les mer her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *