Bjergsted Financial park i Stavanger. (Illustrasjon: Helen & Hard og SAAHA)

Møtes om fremragende trearkitektur

Den 4. nasjonale konferansen for trearkitektur går av stabelen 16. november i Oslo, med fokus på store utbygginger og boligblokker i tre.

Konferansen har etablert seg som det nasjonale møtestedet for alle som er opptatt av dagens og morgendagens fremragende norske trearkitektur.

Nytt av året er at alle utdanningsinstitusjonene inne arkitektur har blitt medarrangører av konferansen (AHO, NTNU, BAS og NMBU).

Økt fokus på bærekraft

Innen byggenæringen generelt har det blitt et økende fokus på bærekraftig byggeri. Dette har bidratt til at bruk av tre i store byggeprosjekter de senere årene har blitt mer aktuelt og vanlig.

– Norsk og internasjonal trearkitektur har fått en «renessanse» og utfordringene for formgiverne er mange og spennende. Dette ønsker vi å belyse fra ulike innfallsvinkler på årets konferanse for trearkitektur, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus som er en av arrangørene av konferansen.

Trearkitektur – arkitektenes svar på det grønne skiftet

– Det er svært mye snakk om det grønne skiftet. Og her tenker nok de fleste på energiforbruk, at fremtidens samfunn må drives av en grønn, fornybar energiproduksjon. Men skal vi som arkitekter ta det grønne skiftet på alvor, må vi tenke mer omfattende enn å bygge energigjerrige, tette  bygningskropper, sier partner og fagsjef Ole Wiig i Narud Stokke Wiig (NSW) som også er konferansen konferansier.

- Fremtidens arkitekter må også tenke gjennom hvilket utgangspunkt vår materialbruk skapes fra, hvordan de blir produsert og ikke minst hvilken miljømessig kvalitet de har når de blir en del av bygget, sier Ole Wiig. (Foto: Charlotte Wiig)
– Fremtidens arkitekter må også tenke gjennom hvilket utgangspunkt vår materialbruk skapes fra, hvordan de blir produsert og ikke minst hvilken miljømessig kvalitet de har når de blir en del av bygget, sier Ole Wiig. (Foto: Charlotte Wiig)

– Det grønne skiftet vil endre våre oppfatninger og arbeidsvaner, og hvordan vi prosjekterer byggene. I denne sammenhengen er det interessant å se på bruken av tre i arkitekturen, fortsetter Wiig.

– Bruk av tre i arkitekturen betyr at man tar klimahensyn gjennom hele verdikjeden, fra produksjon til drift byggene, og når byggene rives. Tre vil i alle sammenhenger bidra til et bedre utvendig miljø. Jeg vil si det så sterkt at trearkitekturen er arkitektenes svar på det grønne skiftet. Når det er sagt, vil det være slik at uten gode grep i byggenæringen vil det være umulig å gjennomføre det grønne skiftet. Denne næringen står alene for 40 prosent av Co2 fotavtrykket i verden. Dette må vi ta på alvor, på samme måte som alle aktører i byggenæringen må det, sier Wiig.

 

Hvem retter konferansen seg mot?

Konferansen retter seg mot aktører i hele verdikjeden som har grenseflate mot bruk av tre i arkitektonisk sammenheng, det være seg arkitekter, rådgivere, utførende, byggherrer, eiendomsutviklere, ulike aktører i skognæringen, studenter, forskningsmiljøer og nasjonale og lokale myndigheter.  De to foregående konferansene har det vært overvekt av arkitekter og byggherrer.

Dagens norske trearkitektur har internasjonal høy kvalitet, er etterspurt, og har markert seg med prestisjefylte utmerkelser. I utviklingen har det oppstått et voksende behov for en møteplass hvor næringsliv, forskning, myndigheter og brukere av arkitektur kan treffes for å samtale og inspirere hverandre omkring innovasjon av norsk trearkitektur.

Hovedtema i år:
1: Norsk trearkitektur mellom tradisjon og fornyelse
2: Trearkitektur og formgivere av morgendagens samfunn
3: Trebruk og det offentliges muligheter

 

Konferanseprogrammet (Les mer på www.trearkitektur.no)

Programmet ligger på www.trearkitektur.no

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom TreFokus, Norske arkitekters landsforbund, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Arkitektbedriftene i Norge og Norsk Treteknisk Institutt. TreFokus er teknisk arrangør.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *