Byggmester Leif Harald Sagedalen forklarte hvordan lyd fra en boenhet til en annen i et bolighus kan reduseres ved bruk av spesielle gitterbjelker.

Bredt anlagt tredag

Tre i tida, tre i by, tre i høyden og tre i CO2-regnskapet. Innfallsvinklene til tema tre som byggemateriale var mange på den første Tredagen her i landet, blant annet fortalte byggmester Leif Harald Sagedal om hvordan man kan redusere lyd gjennom trebjelkelag.

Tredagen ble holdt i Oslo i går. Drøye 60 deltakere fikk en halv dag fylt av nyttig informasjon. Bak arrangementet står en rekke aktører inne det norske tremiljøet, blant andre Treteknisk institutt, Tresenteret i Trondheim, Trefokus, Treindustrien og Skog+Landskap, med Sintef Byggforsk som teknisk arrangør og med flere innledere, samt NTNU med bidrag fra forskersiden.

 

Økt trebruk

Det er ingen tvil om at bruken av tre i større bygg er økende. Det kunne i alle fall Hans Andrén fra Växjö Kommunföretag AB fortelle fra den svenske byen som har satset sterkt på bruk av tre i sin byutvikling. Fleretasjes bolig- og kontorbygg, undervisningsbygg, tennishall og passivhus var noen eksempler på bygg med spennende arkitektur og tre som bærende materiale.

Vi hadde ikke vært like ivrige med bruk av tre i Norge, mente Anders Nyrud fra Treteknisk, men med økt kunnskap om trebruk i større bygg, ville vi kunne endre på det.

På slutten av dagen ble forsamlingen presentert for flere eksempler på trebruk i Norge, blant annet det nye kulturhuset Kilden i Kristiansand og verdens høyeste trehus i Bergen, som er kommet langt i planleggingsfasen.

 

Brann og lyd

Tredagen unnlot heller ikke å ta opp to av trebyggenes store utfordringer, brann og lyd. Fra Sverige, som på mange områder ligger foran Norge i kunnskap om trebruk, kom Birgit Östman fra SP Trätek og presenterte en ny guidebok om brannsikkerhet og brannforebygging generelt, men med flere kapitler spesielt rettet inn mot tre i bygninger. Også en egen nordisk brannguide er på trappene.

Forsker Anders Homb fra Sintef Byggforsk fortalte om hvordan lydkrav hadde blitt strengere over tid og byggmester Leif Harald Sagedal i Nordbohus SA-bygg AS om hvordan han hadde redusert lydproblemet ved bruk av spesialtilpassede gitterbjelker i flere av sine byggeprosjekter.

 

Årlig tredag

Berit Time (t.v.) og Petra Rüther i Sintef Byggforsk var sentrale i avviklingen av den første Tredagen i Oslo i går.

– Det er et politisk mål å bruke mer tre, noe som også vil slå positivt ut på vårt CO2-regnskap, påpeker forskningsleder Berit Time i Sintef Byggforsk. Hun står sammen med forsker Petra Rüther for innholdet i konferansen.

– Det er mye nytt å lære for bransjen, og vi fra forskningssiden bør jobbe sammen med bransjens utførende og arkitektene, understreker Berit Time.

De ønsker å nå bredt ut til alle som jobber med tre, og hadde nok gjerne sett at noen flere hadde deltatt på den første Tredagen. Ideen til Tredagen kom fra Tresenteret i Trondheim og Trefokus, som spurte m ikke Sintef Byggforsk kunne være med å arrangere en slik dag. Det er planen at arrangementet skal bli en årlig foreteelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *