(Illustrasjonsfoto: Fylkesmannen.no)

Driver fram flere trebygg i Innlandet

En konferanse på Honne 7. januar skal koble utbyggere med aktuelle leverandører og dermed bidra til økt bruk av tre i offentlige bygg

Interessen for konferansen er stor, kan Trefokus fortelle i en pressemelding.

Les også: Leverandørkonferanse om bærekraftige bygg

Skog- og trestrategi

Leverandørkonferansen er ett av flere tiltak i et kompetanseprogram som er opprettet i forbindelse med skog- og trestrategien for Hedmark og Oppland.

På konferansen skal ni kommuner presentere sine utbyggingsplaner for 25 ulike leverandører og arkitekter. En viktig samarbeidsaktør i arbeidet er det nasjonale programmet for leverandørutvikling som NHO, KS og DIFI står bak.

Pilotkommuner

Følgende kommunene deltar i kompetanseprogrammet: Gausdal, Gjøvik, Sør- Aurdal, Åsnes, Løten, Engerdal, Kongsvinger, Våler og Eidskog.

Kommunene er plukket ut med bakgrunn i at de har større byggeplaner kommende tre år, og de har tidligere deltatt på fagsamlinger og studietur med mål om økt kunnskap og inspirasjon for å i størst mulig grad anvende tre som byggemateriale i sine utbyggingsprosjekter.

 

Tredriveren

Ansvarlig for kompetanseprogrammet og konferansen er Tredriverne i Hedmark og Oppland i samarbeid med landets ledende miljøer innen bruk av tre i bygg, blant annet Treteknisk og TreFokus.

Tredriveren er et nasjonalt nettverk som koordineres av Innovasjon Norge, og som skal jobbe som pådrivere for økt bruk av tre og innovativ bruk av tre .

Det er plukket ut følgende fokusområder i kompetanseprogrammet:

  • Synliggjøre hvilke muligheter som ligger i trebygg
  • Skape interesse for økt bruk av tre i bygg
  • Synliggjøre miljøeffektene av bærekraftig byggeri
  • Øke kompetansen om bruk av tre i store bygg
  • Skape trygghet for at tre kan «gjøre jobben»
  • Bidra til at tre velges som materiale i byggeprosjekter til bærekraftige bygg

For mer informasjon om konferansen eller kompetanseprogrammet:

Tredrivern i Oppland, Ole Jonny Kalstad, tlf. 909 50 003

Tredrivern i Hedmark, Wenche Høye, tlf. 414 16 453

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *