Studentbolig i Halden bygd i massivtre (Foto: Trebruk)

Leverandørkonferanse om bærekraftige bygg

Ti kommuner i Hedmark og Oppland inviterer til møte om de mange miljø- og energivennlige byggene de planlegger.

Kommunene planlegger en rekke omsorgsboliger, idrettshalls/svømmehall, skoler, hotell og museum.

Nå inviterer de arkitekter, ingeniører, planleggere, entreprenører og leverandører til felles samling 7. januar på Biri.

Bakgrunn og formål

Kompetanseprogrammet har etablert et samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling som fasiliterer innovative offentlige anskaffelsesprosesser.

I dette samarbeidet legges det opp til strukturerte prosesser for anskaffelsene og byggeprosjektene.

I «Strategi for skog– og tresektoren i Hedmark og Oppland» er et av hovedmålene å bli ledende på bruk av tre. En av strategiene for å nå dette målet er at «bruk av tre skal vurderes i forbindelse med alle offentlige byggeprosjekter». Dette gjelder i første rekke kommunene i Innlandet og strategi-eierne selv.

Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO, KS og Difi har som mål å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon.

 

Kommunene presenterer sine behov

Innen bygg er det et særlig potensial å bruke innovative offentlige anskaffelser som virkemiddel for utvikling av nye klima og miljøvennlige løsninger. Her er bærekraftige byggeprosjekter med fokus på klima, miljø og energibruk sentralt

Byggeprosjektene som blir presentert på leverandørkonferansen er alt fra konkrete byggeplaner, hvor noen har et skisseprosjekt, til ferdig vedtatte byggeprosjekter i de ulike kommunene.

Den enkelte kommune får 15 til 20 minutter på å presentere sitt byggeprosjekt overfor leverandørene.

Kommuner  i Oppland:
Omsorgsboliger: Gausdal, Gjøvik
Barneskole: Gausdal
Idrettshall, svømmehall: Sør- Aurdal

Kommuner i Hedmark:
Omsorgsboliger: Åsnes, Løten, Engerdal
Ungdomskoler: Kongsvinger
Beredskap/kontorbygg: Åsnes
Hotell/museum: Våler
Type valgte bygg fra Eidskog kommer 18.desember

Gjennomføring av pilotprosjektene
Det er plukket ut noen områder som er viktig i denne prosessen:

  • Synliggjøre hvilke muligheter som ligger i trebygg
  • Skape interesse for økt bruk av tre i bygg
  • Synliggjøre miljøeffektene av bærekraftig byggeri
  • Øke kompetansen om bruk av tre i store bygg
  • Skape trygghet for at tre kan «gjøre jobben»
  • Bidra til at tre velges som materiale i byggeprosjekter til bærekraftige bygg

Påmelding

Møtet gjennomføres på Honne Hotell & Konferansesenter på Biri. Program finner du her.

Påmelding foretas ved å sende e-post til Ole Jonny Kalstad på olejonny@trevekst.no  innen 04.01.2016.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *