Alt er klart for den første Norsk Tredag i Oslo 10. november. Det prisbelønte Hamsunsenteret på Hamarøy i Nordland er tegnet av arkitekten Steven Holl, sto ferdig på Knut Hamsuns 150-årsdag 4. august 2009, og er allerede et markant verk i norsk trebyggingshistorie. (Foto: Ernst Furuhatt/Nordlandsmuseet)

Premiere for Norsk Tredag

For første gang arrangeres Norsk Tredag i Oslo 10. november, med søkelys på hvilke muligheter og utfordringer bruk av tre i bygninger gir. Tre som bygnings- og konstruksjonsmateriale kan spille en avgjørende rolle i et samfunn med økende forståelse for miljø og endret bruk av ressurser og energi.

Det er Sintef Byggforsk som sammen med Trefokus, Tresenteret i Trondheim, Treindustrien, Treteknisk institutt, NTNU, UMB og Norsk institutt for skog og landskap som står som arrangører.

 

Tre er konkurransedyktig

Bruk av tre også i større bygg øker, og når det skal tas hensyn til miljøet og bærekraftig ressursbruk, er tre et materiale som vinner fram.

– Det skjer for tiden en hurtigere utvikling i moderne bygninger, materialbruk og byggeteknikk enn noen gang tidligere. det er viktig at vi nå har et sterkt fokus på teknologisk utvikling, gode løsninger og kunnskapsdeling også innen bygging med tre som materiale, sier seniorforsker Berit Time ved Sintef Byggforsk.

Økt bruk av tre krever at det er konkurransedyktig på så vel pris som funksjonalitet, løsninger, dokumentasjon og produksjon.

 

Høyhus i Bergen

På Norsk Tredag vil foredragene belyse treets ulike egenskaper i byggsammenheng. Blant annet skal Rune Abrahamsen fra Sweco fortelle om det som kan bli verden høyeste trebygg på 45 meter og 13 etasjer midt i byen. Bergen og Omegn Boligbyggelag, BOB, er byggherre og Sweco er teknisk rådgiver.

Blant andre temaer som vil bli belyst under Norsk Tredag er brannsikkerhet, dokumentasjon av CO2-utslipp, lyd gjennom trebjelkelag, prefabrikkerte treelementer og kunnskapsbehov ved bruk av tre i store bygninger. Mette Melandsø fra Pir2 Arkitekter vil presentere Ninas nye kontorbygg på Gløshaugen i Trondheim, og fra Linnéuniversitetet i Växjö i Sverige kommer Hans Andrén og forteller om moderne byutvikling i tre.

 

Påmelding innen 31. oktober. Programmet finnes på Sintef Byggforsks nettsider.

Les mer om Hamsunsenteret.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *