«Ansvar for tømrerfaget»

Ansvar for tømrerfaget har høyeste prioritet i strategidokumentet som Byggmesterforbundets styre legger fram for landsmøtet i slutten av mai.

Forslaget til strategidokument avslutter den strategidiskusjonen som har pågått i forbundet det siste halve året, og som styreleder Kjell Skog kommenterer her og i Byggmesteren nr. 5-12.

Sterkere for tømrerfaget

I forslaget heter det at forbundet skal utvikle en sterkere bransjeorganisasjon for tømrerfaget, byggmesterbedriftene og øvrige bedrifter som driver virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet i henhold til gjeldende opptaksvilkår.

Forbundet skal videre medvirke til at medlemmene utvikler bedriften, ledelse og ansatte i takt med krav fra markedet, myndigheter og næringsliv for øvrig.

Visjonen foreslår at medlemskap skal forbindes med høy kompetanse, god kvalitet og seriøsitet.
Som en del av strategien er også et eget punkt om utdanning og rekruttering som tar opp både utdanningen i yrkesfag, mesterbrev og etterutdanning.

Krav til bedriftene

Strategien tar videre opp en kjepphest for forbundet de siste åra, krav om kompetanse i bedriftene. «Byggmesterforbundet skal arbeide for at det stilles grunnleggende faglige og merkantile kompetansekrav til alle foretak i bransjen» heter det blant annet i avsnittet om Kompetansenivå og krav til bedriftene.

BNL i positiv retning

I avsnittet om organisering konstaterer styret at forbundet har brukt store ressurser på å forandre BNL i ønsket retning, og at dette har gitt en positiv utvikling.

For øvrig er BNL – og NHO – nevnt som en organisasjon det bør samarbeides med i saker av felles interesse på lokalt og regionalt nivå.

Les også: Byggmesterforbundet blir i BNL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *