Snur alle steiner i strategidiskusjon

– Vi har startet en strategidiskusjon og det medfører at vi må snu alle steiner, ikke forsvare det bestående. En strategidiskusjon må være dristig samtidig som vi har begge beina på jorda, fastslår Kjell Skog, styreleder i Byggmesterforbundet.

Han er tilgjengelig på telefon fra et utenlandsopphold, og gir sitt syn på strategidiskusjonen som startet 24. oktober med en pressemelding fra forbundets styre.
Pressemeldingen hadde overskriften ”Byggmesterforbundet ønsker styrking av egen bransjeorganisasjon, tettere samarbeid med NHOs distriktsapparat, og vil vurdere sitt forhold til BNL”. Særlig forholdet til BNL har fått stor oppmerksomhet.
Kjell Skog understreker at dette er en nødvendig del av diskusjonen, men vil ikke på noen måte forskuttere en konklusjon.

Ser framover

Første runde i strategidiskusjonen går på formannskonferansen som blir arrangert i Fredrikstad i 25. og 26. november.
Skog sier han håper laugsformennene tar med seg sine egne erfaringer til diskusjonen og blir med på å løfte blikket mot 2020 for å se hvordan forbundet og byggmesterbedriftene vil være da.
– Hvis vi ønsker å styre utviklingen, kan vi ikke bare forsvare oss, vi må ha et langsiktig perspektiv på eget arbeid, sier han.

Ville sett annerledes ut

– Hadde vi startet forbundet i dag, ville det helt sikkert sett annerledes ut. Nå må vi vurdere forbundet slik det er, og om det gir den service til medlemmene som de forventer og betaler for, mener Skog.
– I virkeligheten er det mange av medlemmene våre som sliter med lav inntjening, og ikke ser noen lysning selv om eierne står på og jobber det de makter. De møter konkurranse fra andre bedrifter som driver med andre rammebetingelser.
Utfordringen for oss som forbund vil være å «gjøre hverdagen lettere» for dem slik dagens strategi sier vi skal.

Samarbeid og interessekonflikter

– Som vi vurderer vårt eget forbund, må vi også vurdere BNL: Får vi som eier nok igjen for de tre-fire millionene vi bruker på landsforeningen hvert år, og hvordan ville vi løst oppgavene om vi ikke var med i BNL?
Kjell Skog slår fast at Byggmesterforbundet må ha en bransjemessig overbygning, og enkelte oppgaver er fornuftig å løfte ut av bransjene. For eksempel har BNL gjort godt arbeid med tariff som Byggmesterforbundet er fornøyd med.
– En av årsakene til at en diskusjon om BNL kommer opp igjen, er at BNLs strategidiskusjon for halvannet år siden ikke evnet å svare på den bestillingen vi hadde til landsforeningen, sier Skog.

Les også:

Favner NHO lokalt – spørsmål ved BNL

BNL vil ha Byggmesterforbundet med videre

Må ikke forskuttere utmelding

Forbundet vurderer medlemmenes beste

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *