Eskil Ørdal er styreleder i Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag.

Må ikke forskuttere utmelding

– Jeg tror ikke Byggmesterforbundets medlemmer setter pris på at styret forskutterer resultatet av en prosess ved allerede nå å antyde en mulig utmeldelse av BNL, sier tidligere styreleder i Byggmesterforbundet, Eskil Ørdal.

Byggmesterforbundets tidligere styreleder er nå nestleder i styret i BNL  Han mener forbundets utspill som antyder en mulig utmeldelse av BNL, kan begrense diskusjonen til et spørsmål om for og mot medlemskap i BNL, og at dette vil kunne splitte medlemsmassen i forbundet.
Han skriver det i en e-post som svar på våre spørsmål om hans kommentarer til forbundets utspill om å styrke egen organisasjon og vurdere medlemskapet i BNL.

Nedenfor er våre spørsmål og Ørdals svar gjengitt i sin helhet:

Optimal organisering

Byggmesterens spørsmål: Er du enig i styrets utspill?
Ørdals svar: Jeg både kjenner til og forstår frustrasjonene i medlemsmassen over urimelig konkurransevriding som gjør at plassen for mindre bedrifter forverres fra dag til dag, og opplevelsene av en organisasjon med intern uenighet som ikke får ønsket gjennomslagskraft hos myndighetene.
Styrets utspill er vel en intensjon om å sette optimal organisering for økt gjennomslagskraft på dagsordenen, men jeg tror ikke medlemsmassen setter pris på at styret forskutterer resultatet av en prosess ved allerede nå å antyde en mulig utmeldelse.  Dette vil lett kunne begrense diskusjonene til enten en utmeldelse eller ikke, og det vil faktisk kunne splitte medlemsmassen i Byggmesterforbundet.
Selv om bare 11 % av medlemsbedriftene er tariffbundne bedrifter, så omfatter de ca. 30 % av antall ansatte. En eventuell utmeldelse vil føre til at våre tariffbundne bedrifter må finne andre kanaler inn i BNL for å få bistand i tariffmessige spørsmål og få innflytelse i forhandlingsutvalg og tariffspørsmål.

Å få en egen overenskomst, er helt utelukket i alle fall med nåværende størrelse og lave tariffbinding. Faktisk viser medlemsundersøkelser at medlemsmassen er fornøyd med arbeidsgiveravdelingen i BNL hvor det også er en felles HMS’ekspert.

Mindre politisk innflytelse

Byggmesterens spørsmål: Kan Byggmesterforbundet klare seg like godt alene?
Ørdals svar: Vi sto jo alene i mange år, men jeg kan ikke se at den politiske innflytelsen var større den gang heller. Vi mistet mye av innflytelsen også på tømrerfaget da mange tømrerbedrifter havnet i to andre bransjeforeninger p.g.a. at det i vedtektsbestemmelsene ikke var plass for dem i Byggmesterforbundet.
Jeg kjenner jo til vår daglige leders fortid i MEF (Maskinentreprenørforeningen). Dette er en organisasjon som står alene, og oppfattes å være en sterk organisasjon med forholdsvis god innflytelse. Men MEF har en vesentlig større organiseringsgrad og er en mye større organisasjon enn Byggmesteforbundet. Hadde Byggmesterforbundet vært fire ganger så stort som i dag, og også kunne ha oppnådd forhandlerstatus i overenskomst og tariffspørsmål, så hadde vi nok klart oss godt alene. Men veien dit er veldig lang, og da hadde vi ikke hatt noen å dele disse kostnadene med. Byggenæringen har tross alt mye til felles og bør kunne oppnå mer i fellesskap enn hver for seg.

Unødvendig forskuttering

Byggmesterens spørsmål: Kan Byggmesterforbundets utspill oppfattes som kritikk mot hva BNL gjør og hva BNL oppnår?
Ørdals svar: Jeg oppfatter signaler fra både administrasjonen og styret om at de er meget fornøyd med min innsats i BNL styret. Jeg forstår godt at en pressemelding med klare antydninger om en utmeldelse kan oppfattes som sårt for de ansvarlige, og jeg synes en pressemelding med forskuttering av en utmeldelse var unødvendig.  Både styreleder Jan Hallstensen og adm. dir. Ketil Lyng  skal ha all honnør for den konstruktive måten de har tatt dette på. Det viser menneskelige kvaliteter det står respekt av. Som styremedlem i BNL har jeg også et ansvar og en lovpålagt lojalitetsplikt overfor den organisasjonen, og vår utmerkede direktør, Ketil Lyng, skal ha all honnør for sin rederlighet, arbeidsinnsats og evne til å rydde opp, og han fortjener absolutt også en del positiv oppmerksomhet.

Mye positivt har skjedd

Ørdal fortsetter: Det har tross alt skjedd en god del positivt i BNL de siste årene, blant annet med omorganisering, et mye sterkere styre, et bedre samarbeid med bransjene, bedre samlokalisering, og jeg opplever at Byggmesterforbundet aldri har hatt sånn respekt og innflytelse i BNL som nå. Den respekten må vi også passe oss for å svekke. I dag er det faktisk mulig å bli hørt i BNL-organisasjonen. Det var verre da jeg kom inn i BNL-styret for 5-6 år siden.

Vi må heller ikke glemme at BNL ikke er noen beslutningstaker, med kun en påvirkningsorganisasjon, og at politisk påvirkning er en lang og tung prosess med mange nederlag. Man oppnår i alle fall ingen ting med å kjefte og kritisere beslutningstakerne i regjering og Storting.

Les også: Forbundet vurderer medlemmenes beste

BNL vil ha med Byggmesterforbundet videre

BNL-leder vil utvikle organisasjonen

Favner NHO lokalt – spørsmål ved BNL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *