BNL vil ha med Byggmesterforbundet videre

– Vi ønsker Byggmesterforbundet med i BNL videre, og ser ikke at forbundets ønske om å bygge en sterkere bransjeforening er noen motsetning til BNLs ambisjoner, sier Jan Halstensen, styreleder i BNL.

Han forsikrer at han ser positivt på Byggmesterforbundets utspill om å styrke egen organisasjon og vurderingen av Byggenæringens Landsforening. Det gir en gyllen mulighet til å videreutvikle organisasjonen som nå snart er 14 år gammel.
– Etter så mange års virksomhet, er det helt naturlig at vi ser nærmere på hva og hvordan landsforeningen fungerer best mulig for bransjeforeningene og deres medlemmer. Byggmesterforbundets utspill setter ekstra trykk på denne prosessen, sier han.

Sterke i samspill

– Jeg ønsker meg sterke bransjeforeninger som kan fungere i et samspill med hele byggenæringen slik at vi kan løfte opp det som er positivt og felles for hele næringen. Overalt ellers i næringslivet ser vi at man koordinerer arbeidet med de store sakene, fastslår Halstensen.
– Byggenæringen er den største distriktsnæringen i landet, og i de aller fleste kommunene er den blant de viktigste arbeidsgiverne. Det må vi i fellesskap få vist fram  til politikere og bestemmende myndigheter.

BNL kan redusere avgift

– Byggmesterforbundet vil styrke seg lokalt, og mener det eksempelvis kan finansieres med penger som i dag går i avgift til BNL?
– Jeg ser for meg at den faste avgiften som bransjeforeningene betaler til BNL må reduseres, og at BNLs aktiviteter kan finansieres i sterkere grad gjennom prosjektmidler. Jeg understreker imidlertid at dette er mine tanker som ikke er drøftet med styret i BNL ennå, sier Halstensen.
Han viser til to prosjekter som BNL har drevet siden andre halvår i fjor, og som viser at det er mulig å oppnå mye. Det er prosjekter for infrastruktur og for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Disse er finansiert med prosjektmidler fra interessenter innenfor de to områdene hvor deltakere også utenfor BNL bidrar. Slik kan deler av BNL drives og finansieres framover. Det vil gi mulighet for lavere avgifter, og raskere gi synlige resultater når prosjekter begrenses til noen få års varighet med klare mål.  Landsforeningen vil også  helt klart på den måten bli mer dynamisk, mener styrelederen.

Feil bruk av ressurser

– Hva vil det si for BNL om Byggmesterforbundet virkelig melder seg ut?
– Om de melder seg ut, vil det bli enda større oppsplitting i byggenæringen i Norge, og da går man på tvers av det som skjer i alle andre næringer her i landet. All erfaring tilsier at ressursene brukes feil uten en koordinering på sentrale fellesområder.  Se på hva BNL og  bransjeforeningene klarte å få til da vi hadde siste nedgangsperiode i Norge, tiltakspakkene vi fikk til for byggenæringen var svært viktig for mange.

– Vi vil respektere fullt ut hva forbundet bestemmer seg for, og det må gjøre hva det ønsker, men på vegne av næringen, blir det feil. Selv om det ikke vil være ønskelig, vil BNL kunne leve videre om Byggmesterforbundet velger å gå ut. Men man må da muligens finne andre samarbeidspartnere, sier styrelederen i BNL.

Les også:  Favner NHO lokalt – spørsmål ved BNL

Forbundet vurderer medlemmenes beste

Må ikke forskuttere utmelding

BNL-leder vil utvikle organisasjonen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *