Samles til strategidiskusjon

Byggmesterforbundets framtidige strategi er bare ett av flere emner på dagsordenen for formannskonferansen som arrangeres i Fredrikstad fredag og lørdag.

Strategidiskusjonen som ble satt i gang med en pressemelding for en måned siden, har likevel fått mest oppmerksomhet på forhånd. I pressemeldingen kunngjorde styret at ”Byggmesterforbundet ønsker styrking av egen bransjeorganisasjon, tettere samarbeid med NHOs distriktsapparat, og vil vurdere sitt forhold til BNL.”
Særlig den siste delen, om forholdet til Byggenæringens Landsforening, har fått stor oppmerksomhet på forhånd.

Snur steiner

På nettutgaven vår og i Byggmesteren nr. 12-11, forklarer styreleder Kjell Skog at man i strategidiskusjonen må snu alle steiner og ikke forsvare det bestående. En strategidiskusjon må være dristig samtidig som vi har begge beina på jorda, sier han.

Les hele artikkelen «Snur alle steiner i strategidiskusjon» på nett.

Der finner du også lenker til de andre artiklene om det samme, blant annet om BNLs styreleder som vil ha med Byggmesterforbundet videre, og tidligere styreleder i forbundet, nå nestleder i BNLs styre, Eskil Ørdal, som mener man ikke må forskuttere utmelding.

Fagutdanning og kompetansekrav

Utviklingen i tømrerfaget og rammevilkår for byggmesterbedriftene er andre sider av strategidiskusjonen som ikke har vært så mye framme i diskusjonen på forhånd. På konferansen får tømrerfaget stor oppmerksomhet. Forbundets eget utdanningsutvalg presenterer innledningsvis sin rapport om framtidas byggmester og fagarbeider.
Konferansen får videre anledning til å diskutere hva som er skjedd med siste års landsmøtevedtak om kompetansekrav i næringen.
Det er Trondhjems Byggmesterlaug som følger opp sitt eget forslag fra siste års landsmøte. Dette lauget er også opptatt av hva som skjer når forbrukerrådet trekker seg ut av Håndverkerklagenemnda, og tar det opp på konferansen.

Våtromsveileder og kontroll

En egen programpost er viet produkter som Byggmesterforbundet har utviklet. Det gjelder Håndverkeres Våtroms Veileder, kalkulasjonsprogrammet kalk 2010, og kurskatalogen.
Et innlegg blir det også om uavhengig kontroll som innføres neste sommer.

Strategi tidlig og seint

Den varslete strategdiskusjonen skal foregå i plenum og i grupper mot slutten av dagen. Mange vil sikkert også ta med seg sine synspunkter i de mer uformelle samtalene utover kvelden.
Lørdag er så tida kommet til oppsummering i grupper og i plenum.

Rekruttering og markedsføring

Opplæringskontorer som er tilknyttet forbundet er også med på samlingen fredag og lørdag. Halve fredagen har de sitt eget program om blant annet rekruttering og markedsføring, yrkes-NM, nettportaler og om samarbeidet mellom opplæringskontorene og Byggmesterforbundet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *