Ordningen gjør at bedrifter nå kan søke tilskudd til ladebokser i tillegg til ladeinfrastruktur.(Foto: Oslo kommune)

Oslo kommune oppretter ny tilskuddsordning for lading av elvarebiler

Nå kan bedrifter få dekket 30 prosent av kostnadene til både lader og ladeinfrastruktur for elvarebiler med inntil en million kroner.

Enova har varslet at støtten til kjøp av nye elvarebiler og biogasskjøretøy avsluttes 31. mai 2023. Som følge av dette, vil også den nasjonale tilskuddsordningen for kjøp av lader til elvarebil avsluttes.

Les også: Enova fjerner tilskuddet til elvarebiler

Bedrifter kan få inntil en million kroner

Siden Enova har besluttet å avvikle støtteordningen av lader til elektrisk varebil, tar kommunen opp tråden med en ny tilskuddsordning – etter sterkt ønske fra bransjen. Ordningen gjør at bedrifter nå kan søke tilskudd til ladebokser i tillegg til ladeinfrastruktur. Hensikten er å demme opp for den negative effekten av at Enova sin tilskuddsordning avvikles, og dermed gjøre det lettere for bedrifter å bytte fra fossil til elektrisk varebil.

– Staten trekker dessverre ut kontakten for elvarebilene, når Enova nå alt for tidlig legger ned tilskuddsordninger, sier Sirin Hellvin Stav (MDG) som er Oslos byråd for miljø- og samferdsel. (Foto: Sturlason, Oslo kommune)

– Dette slår beina under klimaarbeidet til flere bedrifter, noe som er svært beklagelig. Når staten trekker seg ut, tar Oslo nå ansvar for å sikre at elektrifiseringen av varetransporten fortsetter. Det er avgjørende for at vi skal bli en utslippsfri by i 2030, sier Stav.

Den nye ordningen dekker 30 prosent av kostnadene, og makstilskuddet er 15 000 kroner per ladepunkt. Kommunen dekker maks 1 million kroner per bedrift for hele tiltaket. Det er ingen grense på hvor mange ladepunkt hver bedrift kan søke om støtte til.

Margrethe Lunder i Klimaetaten. (Foto: Oslo kommune)

– Med den nye ordningen kan bedrifter som har mange elvarebiler få tilskudd til å etablere flere ladere. Vi vet at for bedrifter med mange kjøretøy er omstillingen til elektrisk ekstra kostbar på grunn av store innkjøp. Vi håper denne ordningen kan bidra til å redusere den økonomiske belastningen og bidra til overgangen til elektriske varebiler, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.

Enklere for bedriftene

Med den nye tilskuddsordningen gjør kommunen det i tillegg lettere for Oslo-bedrifter å søke om støtte til etablering av lading av elvarebiler på arbeidsplassen.

– Den nye ordningen Lading av elvarebil tilbyr økonomisk støtte til både ladeinfrastruktur og kjøp av ladeboks gjennom én søknad, noe som er en forenkling i forhold til dagens ordning, forteller Lunder.

For at Oslo skal nå sine klimamål må alle varebiler være elektriske innen 2030. I dag er andelen 15 prosent. Det er derfor fortsatt behov for virkemidler for å få flere elektriske varebiler på veien. Et omfattende innsiktsarbeid og en virkemiddelanalyse gjennomført av Klimaetaten i samarbeid med ZERO, viser at god og forutsigbar tilgang på lading er en forutsetning for at bedrifter skal velge elektriske varebiler.

Om ordningen for lading av elvarebiler

  • Åpen for søknader på Klimatilskudd.no fra og med 22.mai 2023.
  • Tilskuddet er på 30 prosent av kostnadene, maks 15 000 kroner per ladepunkt og maks 1 million kroner per bedrift.
  • Det settes ikke en grense for antall ladepunkt det kan gis støtte til
  • Laderne må etableres i Oslo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *