Aldri før har det blitt solgte flere elvarebiler fra norske bilforhandlere. Annen hver varebil som selges, drives av elektrisitet. Nå varsler Enova at støtten til kjøp av slike biler avsluttes. Samtidig avsluttes også støtten til biogasskjøretøy.(Illustrasjonsfoto: Wolkswagen)

Enova fjerner tilskuddet til elvarebiler

Etter å ha delt ut 750 millioner kroner siden 2019 varsler Enova nå at tilskuddet til kjøp av elvarebiler nedlegges om få uker: Siste frist for å søke støtte er 31. mai 2023.

– Salget av elvarebiler har virkelig skutt fart. Den høye markedsandelen bekrefter at elvarebilen har tatt en sterk posisjon i bilmarkedet. Bransjens egne tall viser at i andre halvår 2022 var prisene på elvarebiler i snitt lavere enn snittpris for fossile varebiler, og i tillegg er de billigere i drift. Dette viser at det ikke lenger er behov for støtte fra Enova. Nå er det naturlig at den videre utviklingen drives frem i det kommersielle markedet basert på konkurranse, hjulpet frem av det nye kravet fra 1. januar om nullutslipp for offentlige anskaffelser, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova, i en pressemelding.

Fra 6 til 40 prosent markedsandel

Enova lanserte støtten til elvarebil som en del av Nullutslippsfondet i 2019. Nullutslippsfondet er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom utrulling av ulike nullutslippsløsninger. Da støtteprogrammet åpnet i august 2019, lå salget av elvarebiler på seks prosent av nybilsalget.

Høsten 2020 skjøt salget fart, og målt i antall er det en økning på 87 prosent sammenlignet med første kvartal i 2022.  Per i dag har Enova gitt støtte til 31 000 elvarebiler. Om lag halvparten av disse er registrert og ute på vegene allerede.

– Dette er svært gledelig og et synlig bevis på at bransjen velger nullutslipp, sier Skjærvik, og fortsetter:

– Enovas oppdrag har vært å bidra til at elvarebilen har fått fotfeste i markedet. Nå ser vi en høy markedsandel, en kraftig økning i antall bilmodeller og at gjennomsnittsprisen for elvarebiler ligger lavere en konvensjonelle varebiler. Elvarebilen er med andre ord blitt et lønnsomt valg.

750 millioner inn i elvarebilmarkedet

Hele landet har nå tatt elektriske nyttekjøretøy i bruk. Totalt for årene 2019 – 2023 har Enova fordelt om lag 750 mNOK til elvarebiler i 287 kommuner.

– Samlet sett viser utviklingen i markedet for elvarebil at denne biltypen er godt introdusert og vil trolig fortsette å ha en positiv utvikling uten videre støtte fra Enova. Det er nå i snitt billigere å kjøpe mange av de elektriske modellene, sier Skjærvik.

Samtidig som støtten til kjøp av elvarebil faller bort, varsler Enova at de vil gjøre det samme for biogasskjøretøy. Fra 1. juni i år støtter ikke Enova lenger kjøp av biogasskjøretøy.  Enova vil nå prioritere områder hvor man kan forvente en større teknologiutvikling.

– Enova skal støtte de som går foran. Nå har vi støttet både biogassproduksjon, fyllestasjoner og biogasskjøretøy i en årrekke. Kjøretøyteknologien er moden og kjøretøyene er godt introdusert i markedet. De største barrierene for økt konkurransekraft for biogasskjøretøy finner vi i andre ledd av verdikjeden for biogass. Tiden er derfor inne for å avslutte støtten til kjøretøyene. Samtidig viderefører Enova støtten til innovative løsninger for biogassproduksjon, sier Skjærvik.

Siste mulighet til å søke støtte for elvarebil og biogasskjøretøy er kl. 12:00 31. mai 2023, skriver direktoratet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *