Fremdeles er det få utslippsfrie varebiler med grønne skilt. Tilskuddsordningen skal bidra til at flere velger utslippsfritt ved bytte av varebil. (Foto: Kjersti D. Moxness, Miljødirektoratet)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Tilskudd til utslippsfri varebil

Nå får du 13 000 kroner i tilskudd fra staten hvis du vraker en varebil som bruker fossilt drivstoff og kjøper eller leaser en utslippsfri varebil isteden.

Den nye tilskuddsordningen er et virkemiddel for å stimulere til lavere klimagassutslipp fra varetransporten, og er vedtatt av Stortinget. Tilskuddet kommer i tillegg til ordinær vrakpant.

Hvilke type biler inngår?

Både privatpersoner og bedrifter kan søke om tilskuddet, som gis både til kjøp og til leasing av ny utslippsfri varebil.

Med en nullutslippsvarebil menes elektriske- eller hydrogendrevne varebiler. Hybrid eller ladbar hybrid er ikke omfattet av ordningen.

Varebil defineres som biler som frakter gods i, kjøretøygruppe N1, med tillatt totalvekt under 3500 kg. Disse bilene har grønne skilter.

Miljødirektoratet utbetaler tilskuddet på 13.000 kroner.

Den ordinære vrakpanten på 3.000 kroner utbetales som tidligere av biloppsamlerne.

Du må dokumentere at varebilen erstattes av nullutslippsvarebil, og registreringsnummer på begge kjøretøy må fremgå av dokumentasjonen.

Nærmere informasjon om ordningen og hvordan du søker tilskudd kommer om kort tid i Elektronisk søknadssenter.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *