Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har deltatt i markedskontrollen fra norsk side. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Alvorlige feil ved LED-lamper

Etter en undersøkelse gjennomført av 20 europeiske myndigheter ble nesten halvparten av LED-lampene trukket fra markedet, advarer DSB.

Europeiske myndigheter fra totalt 17 medlemsland, har gjennomført et felles markedskontrollprosjekt som har vurdert hvordan LED flomlys/arbeidslys oppfyller EU-kravene, advarer DSB.

Feil på norske lamper

Lampene ble sjekket opp mot elektriske sikkerhetskrav (LVD), elektromagnetisk støy (EMC) og formelle krav. I alt ble 87 LED flomlys/arbeidslys testet. Resultatet viser at så mange som 47 prosent av lampene som ble testet ble trukket tilbake fra det europeiske markedet.

Det ble plukket ut fem LED flomlys/arbeidslamper som omsettes på det norske markedet til markedskontrollen. Av disse viser resultatet at fire av fem etter DSBs vurdering har alvorlige avvik fra både de elektriske sikkerhetskravene og EMC. DSB følger opp de aktuelle markedsaktørene og har varslet omsetningsforbud for fire av produktene.

– Gjennom deltakelse i prosjektet har DSB bidratt til å fjerne et betydelig antall farlige LED-lamper fra det europeiske markedet, og dermed bidratt til å gjøre EU litt sikrere, uttaler avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Det var bare to av LED-lampene for flomlys som fylte de tekniske og formelle kravene. Dette er svært alvorlig. Vi håper at markedskontrollen kan gjøre at etterlevelsen av kravene i regelverket blir bedre i fremtiden.

At så mange som 47 prosent av LED-lampene som ble testet ble trukket tilbake fra det europeiske markedet indikerer at produsenter og importører ikke har tatt den europeiske lovgivningen til følge før de har plassert LED-lampene i det europeiske markedet. Det er bare ti prosent av produktene som tilfredsstilte produktkravene.

 

Tekniske krav

Totalt ble 87 LED-flomlys testet opp mot tekniske elsikkerhetskrav. 76 prosent av disse lampene hadde feil som kan føre til skade for forbruker. Bare 9 av de 87 lampene disse tilfredsstilte kravene til elektrisk sikkerhet.

LED-lampene ble også testet mot de viktigste kravene når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Mer enn halvparten av lampene tilfredsstilte ikke kravene. Det meste av støyen ble målt som ledningsbåren støy. Dette betyr at lampene som ikke tilfredsstiller kravene kan påvirke virkemåten og ytelsen til andre elektriske produkter som enten er tilkoplet i det sammen elektriske nettverket, eller er i nærheten av lampen. Totalt antall lamper testet opp mot kravene til EMC var 85.

Før en produsent, importør eller distributør kan legge et produkt ut for salg på det europeiske markedet må de formelle kravene være oppfylt. I prosjektet ble etterfølgelse av krav til samsvarserklæring (DoC), korrekt merking (CE), krav til sporbarhet og teknisk dokumentasjon kontrollert.

Mer enn halvparten av LED-lampene (54 prosent) tilfredsstilte ikke de formelle kravene. Alle unntatt en av de kontrollerte produktene var CE-merket, og omtrent en av fem (17 prosent) hadde ikke samsvarserklæring (DoC).

De fleste LED-lampene var av kinesisk opprinnelse (75 prosent).

I 20 prosent av tilfellene var opprinnelsen til produktet ikke oppgitt.

Bare noen få produkter var produsert i Europa (fem prosent).

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *