Kolbjørn Røstelien, Byggmesterforsikring.

Byggmesterforsikring ber bedriftsledere ta grep: – Vi har ingen bygningsarbeidere å miste

– Det er flere grep man kan ta for å skape en tryggere arbeidsplass, påpeker daglig leder Kolbjørn Røstelien i Byggmesterforsikring.

– Ifølge Arbeidstilsynet er risikoen for å bli skadet, eller forulykke, dobbelt så høy i bygge- og anleggsbransjen, som gjennomsnittet i andre bransjer. Det påhviler derfor arbeidsgivere i vår bransje et ekstra ansvar for å forebygge arbeidsulykker, sier Røstelien i Byggmesterforsikring.

– Bygg- og anleggsbransjen er den bransjen i Norge som er mest utsatt for ulykker på arbeidsplassen, ifølge Arbeidstilsynet. Det er derfor viktig at man som arbeidsgiver kjenner til det ansvaret man har som arbeidsgiver, iverksetter forebyggende tiltak og har kunnskap om hva man må gjøre hvis uhellet først er ute, fremholder Kolbjørn Røstelien.

Han peker på de vanligste arbeidsulykkene.

– Fallulykker peker seg ut på topp, fulgt av skader som følge av å bli truffet av en eller flere gjenstander, stikk- og kuttskader, klemskader og sammenstøt/påkjørsler, peker seg ut.

Forebyggende tiltak er viktig.

– Fokus på sikkerhet henger ofte sammen med at bedriften har en god sikkerhetskultur, mener Kolbjørn Røstelien.

– Dette er et lederansvar. Hvis du som leder er tydelig opptatt av sikkerhet, vil dette gjenspeiles i dine ansattes holdninger. Sørg for at dine medarbeidere kjenner til de største risikoforholdene, og minn dem på det med jevne mellomrom.

Hva når ulykken inntreffer?

Arbeidsmiljøloven krever at førstehjelpsutstyr er lett tilgjengelig på arbeidsplassen, og ansvaret for at utstyret er komplett hviler på arbeidsgiveren.

– Det er avgjørende å være forberedt, både med nødvendig førstehjelpsutstyr og kompetanse på førstehjelp. I Byggmesterforsikring anbefaler vi at alle ansatte gjennomfører et førstehjelpskurs. I tillegg anbefaler vi anskaffelse av en hjertestarter og at man deltar på et hjertestarterkurs, der du lærer å gi hjertekompresjon og utføre innblåsninger på en rett måte.

Kunnskap er gull verd

Det finnes flere e-læringskurs man kan benytte seg av. Det gjør at man kan sikre seg rett kompetanse utenom arbeidstiden.

– I Byggmesterforsikring vil vi spesielt peke på til­budet som gis i regi av Byggmesterforbundet. Her finnes det flere kurs, både for arbeidsgivere og arbeidstagere. Kurset E-Læringskurs/Arbeid i høyden er brennaktuelt. E-læringskurs/Førstehjelp er også aktuelt. Medlemmer av Byggmesterforbundet får rabatterte priser, sier Kolbjørn Røstelien.

– Holder vi alle fokus på forbyggende tiltak, kan mye oppnås i form av redusert sykefravær som følge av skader, og ikke minst er det viktig å bidra til at medarbeidere ikke får varige skader.

– La oss trekke lasset sammen for en reduksjon av skader. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om skadereduserende tiltak, avrunder Kolbjørn Røstelien.

Skadereduserende kurs finner du her www.byggmesterforbundet.no/kurs

Daglig leder Erik Terje Dahl, Follo Bygg & Eiendom: – Må ha rutinene på plass

– Vi har førstehjelpskurs for våre medarbeidere, og vi har også klare rutiner for bruk av ulike verktøy og utstyr. Allikevel skjer det ulykker. Mitt råd er å ringe 113 hvis det skjer noe alvorlig. Her får du god hjelp til å gjøre de riktige tingene når situasjonen krever det, sier daglig leder Erik Terje Dahl i Follo Bygg & Eiendom AS.

– Vi hadde en sterk opplevelse for noen år siden. En av våre ­underentreprenører hoppet ned fra en trapp på en 22 mm slisse­sponplate lå over kjelleren i et bygg vi jobbet på. Platen brast og vedkommende falt ned på betong-gulvet i kjelleren. Det var en alvorlig hendelse, som satte spor. Vi var ikke bevisst på at 22 mm slissespon ikke hadde bæreevne nok. I ettertid ser vi at det burde vært lagt en 12-15 mm finerplate over.

– Man blir ikke håndverker fordi man er glad i å lese manualer tykke som en bok. Men vi må ha fokus på sikkerhet, forholde oss til datablader og ikke minst praktisere gode rutiner sier sier Erik Terje Dahl.

– Mitt råd til alle bransjekolleger, er å sette seg inn i nye produkter du tar i bruk og legge dette inn i rutinene. Det er lett å glemme det som står i produktdatablader, men nye materialer krever nye tiltak, så les produktdatabladene nøye, og få på plass de rette tiltakene, oppfordrer Erik Terje Dahl.

113 – din venn i nøden

– Vi har jevnlig førstehjelpskurs for alle medarbeidere gjennom bedriftshelsetjenesten. Så alle er drillet på å legge skadede personer i stabilt sideleie, sikre luftveiene, sjekke puls og gjøre hjertekompresjon. Men når ulykken skjer, kan alle miste hodet. Da er det viktig å ringe 113, de er profesjonelle og guider deg gjennom hva du skal gjøre på stedet. Det er alltid beroligende å vite at fagpersonell forteller deg hva du skal gjøre i en kritisk situasjon, fastslår Erik Terje Dahl.

Fellesmøte hos Follo Bygg & Eiendom. (Foto: Follo Bygg & Eiendom AS)

Ta vare på hverandre

I Follo Bygg & Eiendom er det stort fokus på sikkerhet på arbeidsplassen.

– Vi har rutiner for bruk av alt utstyr, og vi har medarbeidere som aldri har kuttet seg med sirkelsag, selv om de har jobbet med slike verktøy i 40 år. Men rutiner er en ting, det er lett å glemme noe av det man er drillet i, når man bare skal gjøre en liten ting. Kanskje ringer mobilen, og man blir uoppmerksom et øyeblikk, kanskje tar man en short-cut og glemmer å sikre en stige i topp og bunn. Da er det viktig å ha kolleger som passer på. Tar vi vare på hverandre, skaper vi en god kultur for sikkerhet, er dette et viktig bidrag til å redusere skader, mener daglig leder Erik Terje Dahl.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *