Å legge til rette for lading av elbil er også blitt en del av jobben for byggmestere. (Foto: Salto Ladestasjoner / kh-elektro.no)

Bygge for lading av elbil

Når byggmesteren er totaltentreprenør for bygg der lading av elbil inngår, er det mye å passe på. Nye standarder og overgangsregler er viktige å ta med i prosjekteringen.

Elbilene vil bli et viktig innslag i den norske bilparken i årene fremover. Kjøpere av alle typer boliger vil i økende grad forvente at de kan lade sine biler i bygget.

– Få hadde trodd det skulle gå så fort. Hittil i år er det registrert 7 903 elbiler. Med denne salgstakten når vi 50 000 elbiler rundt påsken 2015, tror vi, sa Norsk Elbilforenings generalsekretær, Christina Bu til VG i juni.

Les også: Første tømrer med el-varebil

Lading og infrastruktur

– For byggmestere som totalentreprenører er vårt budskap at dette krever tilpasninger av elektriske anlegg i garasjeanlegg, primært i form av langt kraftigere strømforsyning, føringsveier, distribusjon av energi og uttakspunkter, forteller fagsjef Leif T. Aanensen i NEK (Norsk Elektronisk Komite) til Byggmesterforbundet.

– Det anbefales å legge inn en kapasitet på at 40 % av bilparken vil kreve lading. Det er spesielt viktig at tavlen som settes opp i garasjeanlegg har tilstrekkelig kapasitet og at det legges opp føringsveier frem til parkeringsplassene, slik at ladepunkt enkelt kan ettermonteres, med mindre det bestilles umiddelbart, fortsetter Aanensen.

– Det anbefales at det settes av plass i tavlen for såkalt laststyring, for å unngå at alle elbilene trekker maksimal effekt samtidig – det kan by på problemer, sier han.

 

Ulike ladere

For de som kjører vanlig bil, kan det være greit å vite at det finnes ulike ladere til elbil fra såkalt Mode 1 til Mode 3. Kombinasjoner forekommer også. Vanlige stikkontakter anbefales ikke for lading av elbil, da de ikke er beregnet for så tung og vedvarende last som lading av en elbil innebærer.

Det er stort antall tilbydere og flere interesseorganisasjoner for elbil. Utviklingen av utstyr og egenskaper går svært raskt.

NEK, NELFO, DSB og Elbilforeningen har sammen laget en folder om elbil for installatører som kan være nyttig. Her får du innsikt i de ulike ladetypene og krav til disse.

Nye standarder

Følgende standarder må benyttes i oppføringen av lader og infrastruktur til elbil, ifølge fagsjef Leif T. Aanensen i NEK. Flere av dem er fornyet i løpet av 2014.

NEK 400 beskriver hvordan elektriske anlegg skal bygges. I avsnitt 722 er det egne bestemmelser om ladepunkt for elbil. Dette kom som endring i juni 2014 (ny utgave). Kravene er primært rettet mot elektroinstallatørene, men får naturligvis konsekvenser for totalentreprenører.
NEK 399 beskriver tilknytningspunkt for el og ekom (fastsatt første gang april 2014). Denne beskriver et tilknytningsskap, hvor man kan ta direkte uttak til tavle for lading av elbil. Standarden er et koordineringsdokument mellom elnetteier, ekomnetteier, el- og ekominstallatøren samt bygningseier.

NEK 399 vil også være relevant for totalentreprenører.

NEK 439 inneholder krav til hvordan tavle for elbil skap konstrueres. Kravene er primært rettet mot de som skal bygge slike tavler, men her er det viktig å bestille riktig.

Overgangsordning

Overgangsreglene og gjeldende tidspunkter for standardene er viktige – har du prosjektert nybygg langt frem i tid må du forholde deg til nye standarder, ellers kan det bli kostbart.

Ifølge NEK har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedtatt følgende overgangsregler i forhold til bruk av standardene:

NEK400:2014 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2014.
NEK400:2010 kan også benyttes for prosjektering ut 2014.

Installasjoner prosjektert i henhold til NEK400:2010 må ferdigstilles innen utgangen  av  2015.

For store eller spesielle prosjekter kan det søkes DSB om dispensasjon fra kravet i fel§10 om at siste utgave av NEK400 skal benyttes. Søknaden må  begrunnes.

Det må kunne dokumenteres at anlegg er prosjektert og ferdigstilt i henhold til de tidsrammer som er gitt ovenfor. I praksis gjøres dette ved at den som prosjekterer og den som utfører erklærer dette i «erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i fel ».Tilsynsmyndigheten vil kunne kreve ytterligere dokumentasjon.

NEK400:2010 vil fremdeles være tilgjengelig som referansenorm for anlegg utført etter denne norm og for anlegg som prosjekteres og utføres i overgangsperioden.

NEK 399, som var ny i april 2014 vil følge samme overgangsperiode, skriver DSB.

 

Byggmesteren kommer tilbake med en utfyllende artikkel om temaet i 2015.

Du kan prøve fagbladet gratis eller tegne abonnement her.

 

En kommentar til “Bygge for lading av elbil

  1. Fint at byggenæringen er på banen. Dette viser at Norge nå er det mest modne elbilmarkedet i verden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *