Norges første elektriske distribusjonsbil (Foto: Erik Norrud)

Støtter nullutslippskjøretøy i proffmarkedet

På Enovakonferansen i Trondheim annonserte Enova et støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge.

Les også: Sparer mye med grønn varebil

– Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Elektrifiserer proffmarkedet

I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet. Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler.

Formålet med ordningen er å få til en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv som i privatmarkedet.

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100 000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, sier Nakstad.

Hydrogenbiler og større elektriske kjøretøy er foreløpig betraktelig dyrere i innkjøp enn tilsvarende kjøretøy med fossilt drivstoff.

– Prisene vil synke etter hvert som volumet øker, og det er denne endringen vi nå ønsker å få fart på. Hvor mye vi kan gå inn med, vil avhenge av lønnsomheten i det enkelte prosjektet, sier Nakstad.

 

ZERO: Føre til stort volum

– Dette kan være det som skal til for å få i gang serieproduksjon av utslippsfrie lastebiler, og det vil kunne føre til et langt større volum i produksjonen av elektriske varebiler, sier Marius Holm, leder i ZERO.

– Tiltaket vil dermed bidra til den samme utviklingen som vi har lykkes med på elbil, nemlig stupende kostnader og stadig lenger rekkevidde, som i løpet av få år vil kunne utkonkurrere fossile kjøretøy. Lykkes vi med dette, vil det være begynnelsen på slutten på fossil transport, og et viktig skritt i retning av å stanse klimaendringene, sier Holm.

Holm understreker at støtteordningen må være så bredt anlagt at den også bidrar til utvikling av kjøretøy som ikke finnes ennå.

– Vi vil også oppfordre regjeringen til å forsterke denne utviklingen gjennom å inngå et samarbeid med Sverige om felles utvikling av batteri- og hydrogenlastebiler, sier Holm.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *