Lite næringsvennlig? Oslo kommunes prosjekt Bilfritt byliv må tenke på alle som ferdes i byen. (Foto: Oslo kommune)

Mulig å jobbkjøre i bilfri by?

Oslo Håndverks - og Industriforening ber om at håndverkerbiler får fortsette å kjøre til og parkere på områder kommunen vil stenge i prosjektet Bilfritt byliv.

Prosjektet Bilfritt byliv ble lansert i begynnelsen av april 2016. Her blir det «fokus på økt byliv med ønske om å skape et levende Oslo».
k
Nå har Oslo Håndverks – og Industriforening (OHIF) sendt inn sine forslag til prosjektet, og selv om kommunen ikke lover å innfri alle forslagene kan det se ut til at håndverkere vil bli unntatt fra forbudet.
k
Idag skriver kommunen på sine nettsider at «byen er avhengig av tilgjengelighet for håndverkere som ofte har delelager og «verksted» med i bilen. Denne type kjøring må ha unntak fra et kjøreforbud. Kjøringen kan være vanskelig å identifisere, men denne typen virksomhet benytter vanligvis varebiler.»
k

Må kunne parkere

Det må være mulig å parkere biler i håndverkstjeneste i umiddelbar nærhet til oppdragssted, skriver OHIF og lanserer flere tiltak som vil lette arbeidsdagen betraktelig for utførende håndverkere.

– Mye- og tungt verktøy gjør det problematisk og tidkrevende å forflytte utstyr. En håndverker uten verktøy, er bare en mann i arbeidsklær, innleder foreningen sitt brev med og fortsetter:

  • Nødvendig utstyr som avfallskontainere må kunne plasseres på kantstein i perioder. Dette gjelder også av- og pålessing av varer og utstyr. Ikke alle oppdrag kan planlegges, og det må derfor være en mulighet for rask avklaring ved parkering innen en tidsbegrenset periode.
  • Viktig å raskt kunne identifisere biler i håndverkstjenester, og forhindre ulovlig utnyttelse av evt. unntak. Dette gjelder også private biler som fungerer som firmabiler. Bygatene må ikke stenges helt for verken transport eller parkering ettersom vi er avhengige av å nå frem til våre kunder med bil. Vanskelige strekninger er f. eks. Storgata og Karl Johan.
  • Etablerte næringsdrivende i områdene med beboerparkering må ha mulighet til å få beboerparkeringskort for å få parkert servicebiler. Parkeringshus er ikke egnet alternativ på grunn av størrelsen på bilene og utstyr på taket. Forflytning av firmabiler mellom eksterne parkeringsplasser og bedrifter vil også bidra til forurensning.
  • Tidkrevende parkering vil uansett bli belastet kunden – noe som igjen vil bidra til at håndverkstjenestene vil gå opp. Dette vil verken gagne samfunnet eller bedriftene som allerede er sterkt presset på pris.
  • Modell for handicapparkering kan benyttes som modell for håndverkerparkering i Oslo. Egne parkeringsplasser for biler i håndverkstjeneste.

 

annonse

Bompassering og transport

  • OHIF foreslår et håndverksoblat eller håndverkskort tilsvarende parkeringstillatelsen for forflyttningshemmede som gir tillatelse til å parkere i sentrum. Et oblat ville kunne benyttes både til passering i bom, bompengering og som parkeringsbevis. Søknad innvilges ved registrering i Brønnøysundregisteret, levering av skatteattest og dokumentasjon på at man er næringsdrivende med transportbehov. Evt mishold vil medføre avslag ved søknad om forlengelse. Søknaden innvilges fra år til år.
  • Restriksjoner ved kjøring i sentrum er ikke mulig for levering av håndverkstjenster. Flere oppdrag som haster. Glassruter etter innbrudd, vannlekkasjer etc.
  • Økte bompengeavgifter vil kunne redusere noe biltrafikk i sentrum, men vil for håndverkeren bety økte priser på varer og tjenester. Evt at bedriftene flytter ut og unngår oppdrag i bykjernen. Foreningen foreslår en reduksjon av bomavgiften for tjenestebiler, noe som vil redusere privatbiler i sentrum og ikke hindre profesjonelle på oppdrag.

Hva med el-varebiler?

Foreningen imøtegår argumentet om at håndverkere flest burde bytte til elbiler.

– En gradvis utskiftning av bilparken til euro6-kjøretøyer vil ha økonomiske utfordringer for bedriftene og kan gi dramatiske konsekvenser for mindre bedrifter med allerede presset økonomi. Hva med biler registrert i utlandet? Hvordan blir reglene før kjøring i sentrum for dem? spør OHIF som mener at el-biler per i dag ikke er tilstrekkelig utviklet til å kunne håndtere all håndverkstransport.

Dette på grunn av manglende ladestasjoner og tilhengerfeste, kjørelengde og mye mer.

Men OHIF påpeker at mange av deres medlemmer idag har både el-bil (er) og varebiler som brukes daglig og utfyller hverandre i den daglige driften.

Viljen er der, men ikke utviklingen – riktig enda, oppsummerer Oslo Håndverks – og Industriforening.

 

Imorgen avholder kommunen et tiltaksverksted på Oslo Kongressenter om Bilfritt byliv med næringsliv, organisasjoner, kulturinstitusjoner og andre aktører.

 

Likte du denne artikkelen? Abonner på fagtidsskriftet Byggmesteren og få bladet fullspekket med lesestoff rett i posten.

Trykk her for priser og bestilling!

Kommenter

Del denne artikkelen