Lite næringsvennlig? Oslo kommunes prosjekt Bilfritt byliv må tenke på alle som ferdes i byen. (Foto: Oslo kommune)

Mulig å jobbkjøre i bilfri by?

Oslo Håndverks – og Industriforening ber om at håndverkerbiler får fortsette å kjøre til og parkere på områder kommunen vil stenge i prosjektet Bilfritt byliv.

Prosjektet Bilfritt byliv ble lansert i begynnelsen av april 2016. Her blir det «fokus på økt byliv med ønske om å skape et levende Oslo».
k
Nå har Oslo Håndverks – og Industriforening (OHIF) sendt inn sine forslag til prosjektet, og selv om kommunen ikke lover å innfri alle forslagene kan det se ut til at håndverkere vil bli unntatt fra forbudet.
k
Idag skriver kommunen på sine nettsider at «byen er avhengig av tilgjengelighet for håndverkere som ofte har delelager og «verksted» med i bilen. Denne type kjøring må ha unntak fra et kjøreforbud. Kjøringen kan være vanskelig å identifisere, men denne typen virksomhet benytter vanligvis varebiler.»
k

Må kunne parkere

Det må være mulig å parkere biler i håndverkstjeneste i umiddelbar nærhet til oppdragssted, skriver OHIF og lanserer flere tiltak som vil lette arbeidsdagen betraktelig for utførende håndverkere.

– Mye- og tungt verktøy gjør det problematisk og tidkrevende å forflytte utstyr. En håndverker uten verktøy, er bare en mann i arbeidsklær, innleder foreningen sitt brev med og fortsetter:

  • Nødvendig utstyr som avfallskontainere må kunne plasseres på kantstein i perioder. Dette gjelder også av- og pålessing av varer og utstyr. Ikke alle oppdrag kan planlegges, og det må derfor være en mulighet for rask avklaring ved parkering innen en tidsbegrenset periode.
  • Viktig å raskt kunne identifisere biler i håndverkstjenester, og forhindre ulovlig utnyttelse av evt. unntak. Dette gjelder også private biler som fungerer som firmabiler. Bygatene må ikke stenges helt for verken transport eller parkering ettersom vi er avhengige av å nå frem til våre kunder med bil. Vanskelige strekninger er f. eks. Storgata og Karl Johan.
  • Etablerte næringsdrivende i områdene med beboerparkering må ha mulighet til å få beboerparkeringskort for å få parkert servicebiler. Parkeringshus er ikke egnet alternativ på grunn av størrelsen på bilene og utstyr på taket. Forflytning av firmabiler mellom eksterne parkeringsplasser og bedrifter vil også bidra til forurensning.
  • Tidkrevende parkering vil uansett bli belastet kunden – noe som igjen vil bidra til at håndverkstjenestene vil gå opp. Dette vil verken gagne samfunnet eller bedriftene som allerede er sterkt presset på pris.
  • Modell for handicapparkering kan benyttes som modell for håndverkerparkering i Oslo. Egne parkeringsplasser for biler i håndverkstjeneste.

 

Bompassering og transport

  • OHIF foreslår et håndverksoblat eller håndverkskort tilsvarende parkeringstillatelsen for forflyttningshemmede som gir tillatelse til å parkere i sentrum. Et oblat ville kunne benyttes både til passering i bom, bompengering og som parkeringsbevis. Søknad innvilges ved registrering i Brønnøysundregisteret, levering av skatteattest og dokumentasjon på at man er næringsdrivende med transportbehov. Evt mishold vil medføre avslag ved søknad om forlengelse. Søknaden innvilges fra år til år.
  • Restriksjoner ved kjøring i sentrum er ikke mulig for levering av håndverkstjenster. Flere oppdrag som haster. Glassruter etter innbrudd, vannlekkasjer etc.
  • Økte bompengeavgifter vil kunne redusere noe biltrafikk i sentrum, men vil for håndverkeren bety økte priser på varer og tjenester. Evt at bedriftene flytter ut og unngår oppdrag i bykjernen. Foreningen foreslår en reduksjon av bomavgiften for tjenestebiler, noe som vil redusere privatbiler i sentrum og ikke hindre profesjonelle på oppdrag.

Hva med el-varebiler?

Foreningen imøtegår argumentet om at håndverkere flest burde bytte til elbiler.

– En gradvis utskiftning av bilparken til euro6-kjøretøyer vil ha økonomiske utfordringer for bedriftene og kan gi dramatiske konsekvenser for mindre bedrifter med allerede presset økonomi. Hva med biler registrert i utlandet? Hvordan blir reglene før kjøring i sentrum for dem? spør OHIF som mener at el-biler per i dag ikke er tilstrekkelig utviklet til å kunne håndtere all håndverkstransport.

Dette på grunn av manglende ladestasjoner og tilhengerfeste, kjørelengde og mye mer.

Men OHIF påpeker at mange av deres medlemmer idag har både el-bil (er) og varebiler som brukes daglig og utfyller hverandre i den daglige driften.

Viljen er der, men ikke utviklingen – riktig enda, oppsummerer Oslo Håndverks – og Industriforening.

 

Imorgen avholder kommunen et tiltaksverksted på Oslo Kongressenter om Bilfritt byliv med næringsliv, organisasjoner, kulturinstitusjoner og andre aktører.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *