Et helt konkret forslag fra de to organisasjonen er er å gjeninnføre Enovas støtte til energieffektivisering i eksisterende næringsbygg, en ordning som ble avviklet i 2021. (Illustrasjonsfoto: Enova)

– Nå haster det å energieffektivisere næringsbyggene

NVE slår fast at energieffektivisering av bygg kan være et raskere og mer effektivt alternativ til utbygging av ny kraft. Nå vil Norsk Eiendom og Virke ha fortgang i arbeidet.

Til sammen representerer de to organisasjonene de fleste av næringsbyggene i Norge, både på eier- og leietakersiden, skriver Norsk Eiendom og Virke.

Les også: Stortinget: Enova må støtte flere og enkle Enøktiltak

Etterlyser en plan for å energieffektivisere

– Vi etterlyser en plan fra regjeringen for å utløse potensialet for energieffektivisering av bygg. Mye mer av det staten tar inn av inntekter fra kraftselskapene må gå tilbake til næringslivet i form av gulrøtter som gjør det lønnsomt å energieffektivisere, sier Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke.

Mille Haslund Mellbye, konstituert administrerende direktør i Virke. (Foto: Virke)

– Energitilskuddsordningen har fortsatt mange svakheter og vår dom er at dette virkemiddelet ikke treffer dem som sitter med fullmaktene til å iverksette tiltakene, uttaler administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

– Derfor er det viktig at regjeringen nå løfter blikket og gir Enova i tilleggsmandat å bidra til energieffektivisering og en mer fleksibel og sikker energiforsyning, slik Stortinget ga marsjordre om tidligere i høst, sier Haslund Mellbye.

Enormt potensial

Et helt konkret forslag fra de to organisasjonen er er å gjeninnføre Enovas støtte til energieffektivisering i eksisterende næringsbygg, en ordning som ble avviklet i 2021.

– I tillegg vil våre to organisasjoner oppfordre byggeiere og leietakere til å samarbeide tettere og bedre om å gjennomføre energitiltak i bygninger, gjennom å inngå en miljøavtale. Dette er et bilag til standardavtalene som er i bruk i utleie av næringseiendom, og som begge parter er skjønt enige om er et godt verktøy for å løfte arbeidet med energi- og miljø i eksisterende bygg, legger Haslund Mellbye til.

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom. (Foto: Norsk Eiendom)

– Et enklere og raskere grep enn utbygging av ny kraft er å effektivisere energibruken, ikke minst i norske yrkesbygg hvor Sintef (2021) har avdekket et potensial på 16TWh – hvert år. Til sammenligning er regjeringens mål i 2030 en besparelse på totalt 10TWh. Det er bra at husholdninger får støtte til energieffektiviseringstiltak, men for å få resultater raskt må man også rette tiltakene mot de byggene som kan levere mest energisparing på kortest tid, avslutter Tellevik Dahl.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *