Private boligeiere skal få samtidig utbetaling når de skifter til energieffektive vinduer - selv om de ikke pusser opp hele huset. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Stortinget: Enova må støtte flere og enkle Enøktiltak

På Stortingets ekstraordinære strømmøte ble det flertall for at Enova skal støtte delvise etterisoleringer som utskiftning av vinduer. Søknad og tilskudd må også bli mye enklere og utbetales samtidig, instruerer Stortinget.

Komiteen på Stortinget har nå sendt sin tilråding til regjeringen med fem tiltak.

Les også: «Enøksatsingen» i budsjettet er bare tomme ord

Raskt støtte til fjernvarme og unntak for små solcelleanlegg

Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en strømstøtteordning for nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder kan utformes og estimere kostnaden for en slik ordning. Utredningen bør gjennomføres med sikte på ferdigstilling medio november 2022.

Et annet tiltak er at mindre solenergianlegg bør unntas fra dagens søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, med unntak for fredede og verneverdige bygg, kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW bør fjernes, ber Stortinget.

Må endre dagens Enovatilskudd

Stortinget ber regjeringen vurdere, i lys av den aktuelle strømsituasjon, å gi Enova et tilleggsmandat om å bidra til å styrke forsyningssikkerheten ved å legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering og fleksibel og effektiv energi- og effektbruk gjennom målrettede tiltak for bedrifter og husholdninger.

En slik oppdatering må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket blir en sentral oppgave for Enova, som for eksempel gjennom varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende.

Dagens Enova-tilskudd som krever «helhetlig oppgradering av bygningskropp» for å utløse tilskudd må avvikles. Husholdninger skal få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes.

Utbetaling av tilskudd til forbrukere bør skje samtidig som godkjenning av søknaden, skriver Stortinget i sin tilråding.

En kommentar til “Stortinget: Enova må støtte flere og enkle Enøktiltak

  1. Jeg vil oppfordre til at Enova også øker støtten til ettermontering av ventilasjon med varmegjenvinning. Maksimalt tilskudd er nå kr. 10.000 etter en nedjustering fra 20.000.

    Ved etterisolering og tetting av fasaden er det nødvendig å etablere en ny ventilasjonsløsning. Så unngår man at energitiltaket går på helsa løs.
    Naturligvis med varmegjenvinning.

    Til temaet:
    https://www.lavenergisystemer.no/aktuelt-blogg/energisparing-som-gar-pa-helsa-los

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *