– Storforbrukere har størst fordel av strømstøtten

Slik strømstøtten er innrettet, favoriserer den høyt forbruk og bidrar dermed ikke til energisparing.

– Energiknappheten i Europa gjør at forbruket må ned fordi det ikke finnes nok energi til å fortsette som før, skriver Kathinka Holtsmark, postdoktor ved Økonomisk institutt UiO og Åsmund Sunde Valseth, seniorøkonom i Vista Analyse i en kronikk i Dagens Næringsliv.

– Problemet med dagens strømstøtteordninger at den hindrer markedet i å løse planleggingsproblemet effektivt, samtidig som den heller ikke ivaretar fordelingshensyn særlig bra, skriver de.

Strømstøtten er utformet slik at den favoriserer høyt forbruk idet støtten økes med høyere forbruk. Siden det er husholdninger med høy inntekt som har høyst forbruk av strøm og andre varer, får de også mest støtte.

Les også: Energikrise? Vi fyrer for kråka, med strøm!

Gi alle et likt beløp

Kronikkforfatterne mener det ville vært bedre om alle husholdninger fikk et likt beløp, men at beløpet blir justert for antall personer og eventuelle geografiske prisforskjeller.

– Da ville husholdningene kompenseres for økte strømpriser, men samtidig stå overfor priser som gjenspeiler energiknappheten i Europa og bidrar til strømsparing.

– Hvis derimot dagens ordning videreføres, får vi for lite strømsparing. Dessuten er det de med høyest inntekt som får mest, understreker de.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.