Fredrikstad jumbo i boligtilrettelegging

Fredrikstad kommune er en jumbo i å tilrettelegge for boligbygging blant landets 20 største kommuner, viser NBBLs boligvennlig-kåring.

Kommunen havner også på 78. plass i sammenligning av 119 av kommunene som har over 10 000 innbyggere. Nabokommunene Sarpsborg, Moss og Nordre Follo gjør det enda dårligere. Sarpsborg er på 87., Moss på 93. og Nordre Follo på 98. plass.

Rangering mot boligpriser

Kåringen over de mest boligvennlige kommunene i landet ble lansert av Norske Boligbyggelag tirsdag. Den er utarbeidet for å bidra til økt boligbygging for å holde boligprisene i sjakk. Rangeringen er basert på kommunenes egen rapportering til Statistisk sentralbyrå om forhold i plan- og byggesaker, blant annet saksbehandlingstid og antall innvilgede byggesøknader for året 2020.

 

Les mer om kåringen av boligvennlige kommuner hos nbbl.no

 

Tre ganger så lang behandlingstid

Ingen av byene i Østfold kommer særlig godt ut når NBBL måler hvor lang tid kommunene bruker på å behandle private planforslag. Men Fredrikstad er jumbo blant de 20 største kommunene. Den bruker i gjennomsnitt 1 479 dager fra det har vært oppstartsmøte for en privat plan til den er endelig vedtatt. Det er nesten tre ganger så lenge som Bergen på topp som bruker 502 dager.

I Østfold er Sarpsborg best på en 7. plass av de 20 største, den bruker 783 dager, og Moss ender på 12. plass med 849 dager.

Naboen i nord, Nordre Follo, har heller ikke så mye å skryte av, den bruker 1 000 dager og havner på en 14. plass i kåringen.

Les også: Politikerne i Moss vil ha bedre dialog om byggesaker

 

Færre innvilgede byggesøknader

I oversikten over antall innvilgede byggesøknader i 2020, plasserer Moss seg på en respektabel 2. plass, bare slått av Lillestrøm. Her havner Fredrikstad på 19. og Sarpsborg på 18. plass.

Fredrikstad og Sarpsborg får dessuten 20. og 19. plass i antall igangsatte boliger i forhold til forventet befolkningsutvikling. Her kommer Moss på 4. og Nordre Follo på 8. plass.

 

God på bunnen

Fredrikstad er likevel god på noen områder. Kommunen er bare slått av Tromsø når det gjelder antall ferdigstilte boliger i forhold til eksisterende boligmasse. På det feltet ender Nordre Follo på 7., Sarpsborg på 13. og Moss på 15. plass.

Sarpsborg og Fredrikstad har dessuten 5. og 6. plass i alder på førstegangs boligkjøpere. Dette handler om boligtilbudet i kommunen er tilpasset unge i etableringsfasen. Snittalderen var 27,22 år i Sarpsborg, 27,38 i Fredrikstad. Moss havnet på 16. plass med snittalder på 28,52 år og Nordre Follo på 18. med 29,26. Bærum på sisteplass har snittalder på 30.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *