(Illustrasjonsfoto: Glava)

Artikkelen ble publisert for over 1 år siden. Tekniske egenskaper, priser og andre fakta kan ha endret seg siden publisering.

Enova kommer med nye støttetiltak for husholdninger og forbrukere

Regjeringen gir Enova 750 millioner kroner ekstra til ulike tiltak som utslippskutt, teknologiutvikling, energisparing i kommunale boliger og nye støtteordninger for husholdninger.

Tilleggsbevilgningen er en del av en økt bevilgning i budsjettforliket på til sammen 750 millioner kroner. Midlene vil blant annet gi utslippskutt, teknologiutvikling og omstilling i næringslivet, og Enovas satsing på hurtigladeinfrastruktur for elbil vil styrkes ytterligere.

– Enovas oppgave er å være en pådriver for at Norge når klimamålene. Dette er en viktig styrking, som vil komme både næringslivet og privatpersoner til gode, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad, som er glad for tilliten Regjeringen viser Enova gjennom denne bevilgningen.

Les også: Nå er det vanlige bygningers tur

100 millioner til kommunale boliger

Regjeringen er opptatt av hvordan økte strømpriser treffer husstander med lave inntekter, som har begrensede muligheter til å energi-oppgradere boligene sine. Derfor er 100 av de 750 millionene til Enova øremerket energitiltak i kommunale boliger.

Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad signerer tilleggsavtalen sammen med ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i KLD og konst.strategidirektør Astrid Lilliestråle i Enova. (Foto: Enova)

– Med disse midlene får man til en permanent forbedring for disse boligene. Dette er likevel en tidsbegrenset ordning for kommuner som vil redusere strømregningen permanent for sine leietakere. Derfor vil jeg oppfordre kommuner om å benytte dette tilbudet, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

Enova ser for seg å bruke over 100 millioner i 2022 og vil ferdigstille detaljene i løpet av kort tid.

Nye tiltak for huseiere

Enova skriver at de i første kvartal vil lansere støtte til nye tiltak for husholdninger og forbrukere. Teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon er førende for tiltakene, som vil favne bredere enn bare energieffektivisering.

– Først ut er lansering av støtte til smart strømstyring og kartleggingsstøtte til borettslag. Det vil også komme nye tiltak innen persontransport, som vil gi et direkte bidrag til reduksjon av klimagassutslipp, sier Nakstad.

Støtte til nye tiltak kommer i tillegg til tiltakene som Enova allerede støtter. Eksempler på tiltak som støttes fra før er solcelleanlegg, balansert ventilasjon, vannbåren varme, ulike varmeforsyninger (sol, varmepumpe, bio), energirådgivning og helhetlig oppgradering av bygningskroppen.

Noen av de eksisterende støtteordningene vil forbedres samtidig som de nye blir lansert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *