Norske håndverkere måtte håndtere store prisøkninger på byggematerialer i 2021. (Foto: Byggmesteren)

Byggmesterens 10 mest leste i 2021

Godt nytt år! Her kan du se sakene som ble mest lest på Byggmesteren i fjor.

Mange håndverkere og bedriftseiere fulgte ekstra godt med på nettavisen Byggmesteren i 2021. Her kom det mange faglige artikler om løsninger, byggesak og viktige lovendringer, uten at disse ble mest lest.

For hele fem av våre mest leste saker i 2021 handlet om de store og ekstraordinære prisøkningene på trelast og andre byggevarer.

Takk til deg som tipser oss

Ved siden av artikler om prisendringer, ser vi at det fortsatt er viktige nyheter om tømrerfaget, HMS og kvaliteten på utførelse og materialer som våre lesere vil ha. En særlig takk til alle de som tipser Byggmesteren og sender oss kommentarer som andre kan lære av!

Dette var fjorårets ti mest populære nettartikler:

1. Feil klassifisering av Royalbehandlet kledning

Nyheten om at en rekke behandlede trekledninger ikke lenger ville bli godkjent i brannklasse D, angår alle som bygger eller rehabiliterer hus og hytter – og artikkelen fra 4. januar ble derfor årets mest leste sak på Byggmesteren.

Nedklassifiseringen av trekledninger er fortsatt en utfordring for mange håndverkere og huseiere i 2022. (Illustrasjonsfoto: Byggmesteren)

Et år etter denne artikkelen ble publisert er myndigheter og treindustri i full sving med omfattende tilsyn og testing av denne type kledninger.

2. Byggevarer øker kraftig i pris

Byggmesteren var først ute med å varsle sine lesere om prisøkninger i denne artikkelen fra februar.

– Hvis en ny enebolig koster rundt 6 millioner kroner å bygge nå, kan prisen i løpet av året øke med nærmere 200.000 kroner, advarte byggmester Mats Bjune fra Vestfold som ikke ante at prisene ville øke videre i hele 2021.

3. Hytteprodusenter tar trelastprisene til Konkurransetilsynet

Etter sommeren fikk de dramatiske prisøkningene på trelast alvorlige konsekvenser som stans av prosjekter og permitteringer i byggebransjen. Håndverkere og flere forbund mistenkte at produsentene ikke hadde gode grunner for å ta slike overskudd. Så de ba myndighetene om å granske saken.

Konkurransetilsynet ville ikke granske prisøkningene på norsk trelast i 2021, og ga heller ikke klager Olaf Olstad, generalsekretær i Norske Hytteprodusenters Forening noen grunn til at det ikke ble granskning. (Foto: Morten Broks)

– Vi kan ikke se at trelastprodusentene gir en tilstrekkelig god begrunnelse for den voldsomme prisøkningen. Vi ber derfor Konkurransetilsynet om å undersøke om det foreligger et stilltiende prissamarbeid eller misbruk av markedsmakt i dette markedet, sa Olaf Olstad, generalsekretær i Norske Hytteprodusenters Forening

4. Ny stor prisøkning på trelast 1 august

Mange byggmestere ble skuffet da de leste at de ekstraordinære prisøkningene på trelast og byggematerialer ikke stoppet etter sommeren. Prisene på tre til konstruksjoner steg med inntil 40 prosent, interiørtre økte med inntil 30 prosent og limtre økte med 15 prosent.

– Når markedet kommer i balanse, vil nok prisene gå noe ned, men etter alle solemerker vil det stabilisere seg på et høyere nivå enn tidligere, sa direktør Jørn Nørstelien i Gausdal Bruvoll.

5. Gresset dør mens kua spiser seg mett

– Det er ekstremt provoserende for oss byggmestere å lese at bransjens større produsenter, grossister og byggevarekjeder stolt publiserer at de leverer rekordresultater, samtidig som deres viktigste levebrød, Byggmesteren, blir skviset sønder og sammen, skriver direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmesterforbundet i denne kronikken.

– Vi må stå på kravene og forlange dagens laveste pris. Bruk energi på dette! uttalte direktør Knut Strand Jacobsen. (Foto: Byggmesteren)

– Sett gjerne leveranser på nye anbud og ikke aksepter prisøkninger som er begrunnet i feil eller gamle prisoppganger. Gå så gjerne også en ekstra runde med kunden og be om aksept og forståelse i en uholdbar periode, der standardkontrakter og til dels grådige mellomledd har satt dere i en dårlig posisjon for å holde eller øke fortjenesten, var rådet til Byggmesterforbundets medlemmer.

6. Lite trelast gir uvanlige prisøkninger

I mars forstod flere i byggebransjen alvoret da Byggmesteren varslet om nye prisøkninger.

– Jeg har aldri i min lange karriere opp­levd et slikt prisløft på så kort tid, sa byggmester Asle Thorsen i Arendal til Byggmesteren.

7. Krangel om dogg på vinduene kostet forbrukeren 800 000

– Det er en mangel at det legger seg is og dogg på de nye vinduene, hevdet forbrukeren i denne artikkelen. Han ville ha en stor kompensasjon og tok utbygger til Follo tingrett. Det skulle han ikke ha gjort.

– Godt isolerte vinduer kan få et lag av dogg på utsida i spesielle værforhold, og er ikke en mangel eller feil, fastslo Follo tingrett. (Illustrasjonsfoto: PB Lotherington)

Dette forholdet er heller ikke noe som byggmesteren har plikt til å opplyse forbrukeren om, sa retten og dømte forbrukeren til å betale det han skyldte byggmesteren, med et mindre prisavslag. I tillegg måtte han betale alle saksomkostninger, totalt over 800 000 kroner.

8. Mikrohus er en av mange svindler i dette firmaet

Forrige regjering ønsket å forenkle lovgivningen rundt flyttbare «mikrohus» slik at flere kunne bo rimelig.

Byggmesteren intervjuer en utenlandsk arbeider som har arbeidet i firmaet og Lars Mamen fra Fair Play Bygg Oslo og omegn. Varsleren vil være anonym for å unngå represalier. (Foto: Byggmesteren)

Byggmesteren intervjuet flere forbrukere som var blitt lurt av kyniske produsenter av mikrohus, og sammen med Fair Play Bygg avdekket vi hvordan utenlandske arbeidere og arbeidsløse ble utnyttet i Oslo.

9. Byggeskum er populært men lite brukbart

Byggskum oppfattes som et praktisk middel til å tette gjennomføringer i yttervegg, kummer og utendørs oppstikk av trekkerør. Normalen er imidlertid at det oppstår lekkasjer og skader etter kort tid, skriver Bjørn Erik Skahjem i denne kronikken.

– Årsaken til at byggskum ikke gjør jobben er at det kun er estetisk tett. Det holder ikke stand mot verken vann eller gnagere. Kort tid etter installasjon vil vannet begynne å trekke inn og etter hvert gjennom, advarer Skahjem.

10. Tømrere trår gjennom undertaket og faller – hvordan kan det unngås?

Byggmesterforbundet og Arbeidstilsynet gikk sammen og advarte mot en av de vanligste årsakene til alvorlige skader på byggeplasser i denne artikkelen.

Tømrere tråkker gjennom undertaket og skader seg stygt. (Foto: Politiet)

– 14 av 23 alvorlige fallulykker i 2019 og 2020 skjedde fordi arbeidstaker tråkket i usikret utsparing/ sjakt eller tråkket på underlag som brast, uttalte overingeniør Anne Sørum i Arbeidstilsynet til Byggmesteren.

– Jeg håper vi får mange forslag som kan gjøre disse arbeidene sikrere og mer effektive. Vi har ingen tømrere å miste, sier fagkonsulent Tor Ole Larsen i Byggmesterforbundet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.