Treindustrien har bedt royalprodusentene om å sørge for tilstrekkelig testing og dokumentasjon av kledningene. (Illustrasjonsfoto: Talgø)

Feil klassifisering av Royalbehandlet kledning

Royalbehandlet kledning har vært i bruk i mange tiår og vært brannklassifisert i klasse D. Nå må produsentene teste og omklassifisere sine produkter etter at tester viser mangler som kan få store konsekvenser for utførende byggefirmaer.

– Varsel fra vareprodusentene om feil klassifisering av Royalbehandlet kledning krever oppfølging fra våre medlemmer som har brukt disse produktene, skriver Boligprodusentenes forening.

Les også: Brannegenskapene må dokumenteres i hvert tilfelle (+)

Kun brannklasse D

Problemet gjelder kledningsprodukter med krav til brannklasse D og ikke produkter brukt som terrassebord, takbord, for frittstående bygninger uten brannklasse eller støyskjermer.

Treindustrien ser alvorlig på situasjonen.

– Produsenter tar grep umiddelbart, og endrer inntil videre klassifiseringen av royalprodukter brukt til kledning. De kontakter kunder og informerer om endringen. Dette viser at produsentene er seriøse og tar ansvar, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

Dels skal produktene testes som grunnlag for revidert vareinformasjon og dels blir det nå organisert et kompetansesenter for å løse tekniske spørsmål for produsentene og deres kunder.

Les også: Oppdatert dokumentasjon av brannmotstand

Ivaretar ikke preaksepterte ytelser

Royalbehandlet kledning har vært i bruk i mange tiår og har vært brannklassifisert i klasse D. Dette har skjedd ved å videreføre tidligere klassifisering uten nærmere grunnlag i materialprøvning. Når produkter er testet i senere tid viser det seg at det er grunnlag for nedklassifisering fra brannklasse D, inntil nærmere avklaringer foreligger.

Utfordringen er at utførende firmaer kan få reklamasjon på disse produktene fra sine kunder.

Treindustrien har fått en uttalelse fra brannrådgiver/siv.ing Leif Tore Isaksen, leder av RIF ekspertgruppe brann og fagsjef for brann og sikkerhet i Sweco. Han konkluderer om bruk av Royalimpregnert kledning slik:

– Bruk av royalimpregnert kledning ivaretar ikke preaksepterte ytelser som beskrevet i veiledning til teknisk forskrift. Det kan allikevel argumenteres for at dette ikke nødvendigvis er kritisk med tanke på personsikkerheten bygninger som allerede har montert slik kledning, skriver Isaksen som forholder seg til følgende avsnitt i TEK17:

«Utvendige overflater på vegger og tak vil vanligvis ikke ha avgjørende betydning i det tidlige brannforløpet med mindre byggverket antennes utvendig, men kan ha stor betydning for brannspredningen når brannen har blitt mer omfattende (etter overtenning). Utvendig antennelse kan for eksempel skje ved varmepåkjenning fra brann i nabobyggverk.»

– For bygninger prosjektert etter preaksepterte ytelser, som beskrevet over, vurderes bruk av royalimpregnert trekledning ikke utgjøre en stor risiko for personsikkerhet i bygninger.

– Det presiseres at løsningen med bruk av Royalimpregnert tre ikke ivaretar preaksepterte ytelser, men dette er bygninger med kort rømningstid og løsningen gir ikke nødvendigvis dårligere sikkerhetsnivå, sammenlignet med tradisjonelle trekledning som er overflatebehandlet i ettertid.

– For bygninger prosjektert med alternativ analyse, der reduserte krav til kledninger er basert på andre, kompenserende tiltak må det vurderes om endret ytelse for trekledningen endrer forutsetningene for prosjekterte løsning. Dette må avklares med brannrådgiver som har vært ansvarlig for brannprosjekteringen i det aktuelle prosjektet, uttaler Isaksen.

– Dersom det er avvik mellom prosjektert og byggets utførelse, må brannteknisk rådgiver i hvert enkelt prosjekt vurdere eventuelle tiltak. Det er oppdragsgiver som må ta initiativ til dette da brannrådgiver ikke nødvendigvis har kunnskap om hva som er bygget i de enkelte prosjekter, bare hva som er prosjektert fra egen side, understreker Isaken.

 

Må kartlegge bruk av produktet

Boligprodusentene ber sine medlemmer om å fremme formelle reklamasjoner overfor sine leverandører av Royalbehandlet kledning.

– Vis til tidligere avtaler om kjøp av Royalbehandlet kledning og frem på generelt grunnlag en formell reklamasjon til vareprodusenten som er benyttet. Informer om at nærmere krav knyttet til leveranser av Royalbehandlet kledning vil kunne følge når dere får oppsummert omfanget av bruk av disse produktene og de aktuelle konsekvensene, oppfordrer foreningen.

De anbefaler også at utførende bedrifter kartlegger sin bruk av Royalbehandlet kledning i tidligere prosjekter og leveranser.

 

17 kommentarer til “Feil klassifisering av Royalbehandlet kledning

 1. Dette får likevel ingen konsekvenser for bygg i brannklasse 1, og boliger inntil 3 etasjer.

 2. Preaksepterte ytelser angir D klassifisering også på eneboliger (brannklasse 1 inntil 3 etasjer). Kledning i hulrom bak ytterkledning kan være uklassifisert.

 3. Preaksepterte ytelser angir D (Ut2) for bygninger i BKL 1 iht. VTEK §§ 11-3 og 11-9.
  Klassifisering D kan også være brukt i noen andre tilfelle enn BKL 1.

 4. Vi har en to-etasjes enebolig og har bestilt Møre Royal. Er det problematisk? Vil vi får problem med forsikring? Innlegget til Eskil Ørdal tyder på at det ikke har noen konsekvenser for oss?

 5. Hei Finn og andre som har spørsmål i saken. Fagkonsulent Jens Morten Søreide
  i Byggmesterforbundet svarer som følger:

  De som uttaler at dette har ingen konsekvenser for bygg i brannklasse 1, og boliger inntil 3 etasjer, tar feil. Når de nå vet at kledningen ikke holder kl. D, må de unngå bruk av slik kledning. Kravet gjelder alle boliger inntil 4 etg. For større boliger er det ennå strengere krav. Ta kontakt med leverandør og kontraktpart for alternativ kledning.

  Bygninger i brannklasse 1: Bygninger i brannklasse 1 defineres i forskriften (§11-3) som bygninger der en brann har liten konsekvens for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø og veiledningen. Basert på TEK17 med tilhørende veiledning (VTEK), så er normalt bruk av ytterkledning med overflatekrav D-s3,d0 [Ut 2] begrenset til bygninger i brannklasse 1. Basert på preaksepterte ytelser gjelder dette følgende bygninger: – Bygninger i en etasje – Bygninger i 2 etasjer, men begrenset til risikoklasse 1 (garasje, hangar, fryselager og skur), 2 (industri, driftsbygning, kontor og lager) og 4 (boliger) – Boligbygning i risikoklasse 4 med tre etasjer, kan oppføres i brannklasse 1 når hver boenhet har utgang direkte til terreng, uten å måtte rømme via trapp eller trapperom til terreng.

 6. Hei, jeg har ingen kjennskap til nevne brannklasser eller byggtekniske krav som referert til over.
  Hvilken konkret betydning vil dette ha for en privat vertikaldelt tomannsbolig der ytterkledningen ble erstattet i 2014 med Alvdal Skurlag Royal?

 7. Hei Christopher,
  Det er jeg selv som byttet bordkledningen i 2014 etter at jeg hadde oppsøkt leverandørens hjemmeside og lest deres anbefalinger.

 8. Hei,
  Hvilken konkret betydning vil dette få for oss? Vi har nylig renovert vår enebolig og alt utvendig treverk; kledning, rekkverk, levegger etc. er Royal Impregnert fra Marnarbruk!!

 9. Hei, i 2020 byttet vi til Møre Royal på vårt 3 etg hus fra 1968. Hva betyr dette for oss ?

 10. Hvordan i allverden kan industrien ta så lettvindt på dokumentasjon av en brannklasse da de selv lager et nytt produkt ved å modifisere treets egenskap i klasse D. Uten å teste på nytt. Det er jo noe alle vi andre, gjennom mange år har måtte gjøre med andre produkter.

 11. Hei
  Eneboligen vår var ferdig i 2019.
  Hele boligen er kledd med royalkledning
  Utførende har gått konkurs.
  Hvor skal vi henvende oss?

 12. Hei. Jeg jeg har byttet kledning royal på min tomannsbolig nov 2020.Jeg mangler en side.Er det feil å fortsette med det?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.