Kari Sæther Nilsen, salgsansvarlig for konsern og kjeder i Miljøfyrtårn, og Lars-Fredrik Forberg, ansvarlig direktør for bærekraft i Mestergruppen.

Mestergruppen i gang med å miljøsertifisere konsernet

Mestergruppens hovedkontor er miljøsertifisert som ett av grepene for å ta konsernet i en mer bærekraftig retning.

Nå i september fikk hovedkontoret sitt sertifikat på at det er Miljøfyrtårn. Fra før er 24 bedrifter og avdelinger miljøfyrtårnsertifisert.

– Sertifiseringen er en del av det målrettede arbeidet vårt for å bidra til å stoppe klimaendringene, forteller ansvarlig direktør for bærekraft i Mestergruppen Lars-Fredrik Forberg i en pressemelding.

Følger med på egne utslipp

­– Sertifikatet gir oss mulighet til å måle klimautslipp og identifisere tiltak for å redusere dem ytterligere. I tillegg gir det et system for miljøledelse med rutiner og skjemaer for prosesser som HMS, innkjøp, transport, avfallshåndtering med mer, sier han.
Byggevarebutikker, forhandlere og entreprenører i Mestergruppen får nå mulighet til å sertifisere seg som Miljøfyrtårn. Mestergruppen har rundt 600 avdelinger, egeneide anlegg, forhandlere og medlemmer som kan tilknyttes ordningen.

Karbonnøytrale innen 2050

– Vi har særlig oppmerksomhet på bærekraftsmål 13 – bekjempe klimaforandringene. Byggebransjen i Norge står for 15 prosent av de samlede utslippene av CO₂. Vi stiller oss bak EU og Norges klimamål om karbonnøytralitet innen 2050. Et viktig tiltak i bærekraftsstrategien er å fastsette nivået på utslippene. Samtidig skal vi ha et system for å identifisere tiltak for utslippsreduksjon og måle effekten av dem, sier Forberg.

Klimagassberegner boliger

Foruten bærekraft med sertifisering av leverandører, arbeider Mestergruppen med klimagassberegninger for boliger og bærekraftsanalyser av hele boligfelt. Huskjedene tilbyr også kundene miljøriktige løsninger som integrerte solceller og smarte styringssystemer, framgår det av pressemeldingen.

Les også: Kataloghus først ut med klimagassregnskap

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.