(Illustrasjonsfoto: Sintef Byggforsk)

Lær om klimagassutslipp fra byggematerialer

Ønsker du å øke kompetansen din på klimagassutslipp fra byggematerialer? Nå kan du oppnå dette gjennom kurs hos Sintef Byggforsk i Oslo og Trondheim.

Byggesektoren står for hele 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Derfor forskes det mye på nye løsninger, og stadig flere miljøvennlige byggematerialer ser dagens lys.

Innføring

Likevel er det ikke alltid lett å vite hva som er det riktige alternativet. For å øke kunnskapsnivået, arrangerer SINTEF Byggforsk nå flere kurs innen temaet.

Innføringskurset gir kunnskap om hva en livssyklusanalyse (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD) er, hvordan man tolker en EPD, samt hvordan dette utløser poeng i BREEAM.

Kurset gir kompetanse i bestilling av byggevarer med lavt klimafotavtrykk og riktig EPD-dokumentasjon.

Dette er illustrert med praktiske oppgaver og eksempler fra nullutslippsbygg.

 

Fordypning

Fordypningskurset introduserer et enkelt verktøy og metodikk for sammenligning av byggevarer, sammensatte konstruksjoner og bygg i hele livsløpskonteksten.

Dette innebærer praktiske oppgaver der det legges vekt på å synliggjøre de vanligste fallgruvene.

Kurset gir kompetanse i å utføre helhetlige beregninger og vurderinger av klimagassutslipp fra byggematerialer.

Kursene finner sted i Trondheim 18. januar og i Oslo 25. januar 2017.
Les mer om kursene, tid og sted her

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.