Kvalitets- og miljøsjef i Knauf, Carl Erik Bech. (Foto: Knauf)

Styrker miljøvennlig bygging

Sintef har utarbeidet seks nye miljødeklarasjoner (EPD) for en gipsplateprodusent som skal dokumentere platenes miljøprofil.

Miljødeklarasjoner er et viktig redskap for arkitekter, byggherrer og andre beslutningstakere i byggenæringen. Derfor investerer produsenten Knauf mye på å få utarbeidet EPD-er for sine produkter.

Økte krav til dokumentasjon

Arkitekter og byggherrer møtes stadig oftere av krav til dokumentasjon av en positiv miljøprofil i sine prosjekter. Dette gjelder alt fra bygningens samlede energiforbruk til valget av materialer, materialenes innhold av miljøbelastende stoffer og deres gjenbrukbarhet når bygningen en gang skal fjernes igjen eller renoveres.

– Miljødeklarasjonene skaper større gjennomsiktighet for arkitekter og byggherrer, når de skal vurdere våre materialer i forhold til den miljøprofilen de ønsker, sier kvalitets- og miljøsjef Carl Erik Bech i Knauf.

Dokumenterer 25 års miljøarbeid

Ønsket om å dokumentere produktenes miljøprofil med EPDer henger ikke minst sammen med EUs byggevaredirektiv, hvor det legges opp til lovgivningskrav om deklarasjoner. Men for Knauf er miljødeklarasjonene et naturlig skritt på en vei som virksomheten har gått i mange år.

– EPDene dokumenterer 25 års miljøarbeid hos oss, og er en dokumentasjon av at våre gipsplater ikke bare er miljøvennlige på komponentsiden, men at det er tenkt miljø gjennom hele produktets livssyklus, sier Bech.

Gipsplater fremstilles i dag hovedsakelig av gjenbruksmaterialer. Råvaren er både gjenbruksgips fra gamle gipsplater og industrigips.

– Gjenbruksandelen er i seg selv en positiv miljøparameter. I tillegg kommer alle tiltak vi har satt i verk på fabrikken. Vi har blant annet skiftet ut maskiner, optimert driften av ovnen og forbedret ventilasjonsanlegget, og vi gjenbruker overskuddsvarme. De største energidrivere i en virksomhet som vår er ovnen, hvor gipsplatene tørkes, samt kalsineringsanlegget, hvor gipsen varmes opp, så den kan herde igjen sammen med vann. Bare her har vi redusert gassforbruket de siste tre årene med det som tilsvarer 800 typiske eneboligers elforbruk, forteller Bech.

k

Kvalitetsstempel fra ECO Platform

Miljødeklarasjonene er utarbeidet av SINTEF, som har god erfaring med gipsprodukter og har bygget opp en ekspertise som har vært viktig for Knauf. Den norske organisasjonen EPD Norge har stått for verifiseringen av miljødeklarasjonene, som også har fått kvalitetsstempel fra ECO Platform, en medlemsorganisasjon for programoperatører i Europa.

– SINTEF har jobbet tett sammen med bedriften, EPD Norge og ECO Platform for å kartlegge miljøprofilen og hele livsløpet til gipsplatene. EPDer er et viktig redskap for arkitekter og byggherrer for å evaluere byggematerialer sier Marianne Inman ved SINTEF Byggforsk, som har utviklet EPDene.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *