Den limte finerstrukturen til laminert finer (LVL) gjør det til et effektivt byggemateriale. (Foto: Metsä Wood)

Håndbok om laminert finer (LVL)

En ny europeisk LVL-håndbok er det første utfyllende sammendraget av disse produktenes egenskaper og bruksmåter.

Boka er utarbeidet og utgitt av treforedlingsindustrien og er en omfattende informasjonskilde for designere, ingeniører og byggherrer, skriver finske Metsä Wood.

LVL-håndboken er tilgjengelig på nettstedet LVL handbook

Mange bruksområder

Den limte finerstrukturen til laminert finer (LVL) gjør det til et effektivt byggemateriale.

Produktet brukes til bjelker, plater, bolter, paneler og elementer: fra nye bygninger til renoveringer og ytterligere industrielle bruksområder.

– LVL er et av kjernematerialene for lastbærende trekonstruksjoner. Men foreløpig har det eksistert en felles teknisk veiledning for bruk av LVL. Denne håndboken fyller dette tomrommet, sier direktør Matti Mikkola fra den finske treforedlingsindustriens bransjeforening, organisasjonen som er ansvarlig for å utgi håndboken.

Selskapene Metsä Wood, Stora Enso Wood Products og Raute Oyj har bidratt fra industrisiden.

Lettere å sammenligne

– Sammen ønsket vi å skape et solid grunnlag for ansvarlig og bærekraftig trekonstruksjon. Håndboken inneholder alle nødvendige fakta og gjør det dessuten mulig å sammenligne LVL med andre byggematerialer. Den klarlegger også konstruksjonen av trebaserte bygninger, sier Henrik Söderström, direktør, forvaltning av forsyningskjeden, Metsä Wood og Janne Pynnönen, leder for forretningsområdet LVL, Stora Enso Wood Products.

LVL-håndboken ble utgitt 26. september 2019 i forbindelse med Forum Wood Building Nordic-konferansen i Helsingfors.

LVL-håndboken er tilgjengelig på nettstedet LVL handbook

Tekniske spesifikasjoner

Tidligere denne uken utga den finske treforedlingsindustriens bransjeforening og tyske Studiengemeinschaft Holzleimbau på vegne av LVL-produsentene en felles teknisk melding som angir styrkeklassene, toleransene og ytterligere konstruksjonsbestemmelser for LVL.

Beregningene i LVL-håndboken er basert på denne meldingen.

Den tekniske meldingen er tilgjengelig herfra

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *