NHOs medlemsundersøkelse: Kritisk mangel på fagarbeidere

Nesten seks av ti bedrifter i byggenæringen får ikke tak i fagarbeidere, viser NHOs siste koronaundersøkelse.

– Derfor haster det med å åpne opp for flere utenlandske arbeidstakere med fast ansettelse i Norge, mener samfunnspolitisk direktør Jørgen Leegaard i BNL (Byggenæringens Landsforening).

Byggenæringen har mange utenlandske arbeidstakere som er bosatt i andre land og som pendler regelmessig til Norge. I dialog med regjeringen har BNL og NHO vært tydelige på hvilke konsekvenser nedstengingen får for mange av våre bedrifter, skriver BNL i en pressemelding.

 

Lov til å komme på jobb

– Vi ber ikke om egne unntak fra karantene, men vi er opptatt av at ansatte og leverandører har lov å reise inn i Norge, understreker Leegaard.

Funn i NHOs koronaundersøkelse understreker alvoret, mener han:
– Den generelle markedssituasjonen i byggenæringen er relativt god. Samtidig er det nå utfordringer med både kapasitet og varer.
Bedriftene får ikke tak i tilstrekkelig med fagarbeidere, og stengte grenser bidrar til å gjøre dette krevende.

 

Kunne produsert mer

– Vi har flere eksempler på bedrifter som kunne produsert høyere volum dersom de hadde hatt tilstrekkelig arbeidskraft. En del av denne arbeidskraften er ukependlere blant annet fra Sverige. Vi er bekymret for at disse arbeidstakerne finner andre jobber, enten lokalt i hjemlandet eller i andre land, og vi mister den verdifulle kompetansen de representerer, sier Leegaard.

En kommentar til “NHOs medlemsundersøkelse: Kritisk mangel på fagarbeidere

  1. Det er ikke nok å åpne grensene. Vi må sørge for at de som kommer blir integrert i bedrifter som satser på faste ansettelser, kompetanse og fagopplæringen. Vi mangler ikke bare faglærte. Vi mangler enda mer gode instruktører. Instruktører som kan lære opp neste generasjon faglærte. De finner en ikke i Øst-Europa. De finner vi blant de som lang arbeidserfaring i Norge, og kjenner vår fagopplæringsmodell. Å pumpe billig arbeidskraft inn i et overopphetet marked, er ekstremt kortsiktig og ødeleggende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.